Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00
Łodygowice

Specjaliści pedagogiki specjalnej na stażu w Lozannie

08 maja 2013 Specjaliści pedagogiki specjalnej na stażu w Lozannie

Od 15 kwietnia do 26 kwietnia 2013 roku dwóch nauczycieli z Zespołu Szkół Specjalnych w Łodygowicach, miało okazję przebywać na stażu pedagogicznym w Szwajcarii w Kantonie Vaud w miejscowości Lozanna. Wyjazd odbył się w ramach współpracy Gminy Łodygowice z Kantonem Vaud w Szwajcarii. Jest to kolejne działanie w ramach realizacji projektu pn. „Wymiana doświadczeń specjalistów z Kantonu de Vaud i Gminy Łodygowice szansą na zrównoważony rozwój i równy dostęp dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do życia w społeczności lokalnej i poza lokalnej”.

Celem wyjazdu było zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego, a także poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia specjalnego. Nauczyciele przebywali w dwóch różnych instytucjach – fundacji Verdeil - Szkoła oraz fundacji Verdeil – Rovereaz, które prowadzą nauczanie dzieci najmłodszych z problemami edukacyjnymi, zapewniając drożność edukacji specjalnej. Nauczyciele mieli możliwość obserwacji zajęć prowadzonych przez szwajcarskich specjalistów, możliwość wymiany spostrzeżeń po zakończonych zajęciach, a także skorzystali z możliwości samodzielnego poprowadzenia zajęć z dziećmi.

Odbyty staż pozwolił na zdobycie kolejnego doświadczenia pedagogicznego przez nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Łodygowicach, popartego obserwacją różnorodnych metod pracy, technik i nowych pomysłów. Współpraca i wymiana doświadczeń od początku trwania projektu znajduje bezpośrednie przełożenie na jakość pracy oraz terapii stosowanej w kilku obszarach oddziaływań na dziecko niepełnosprawne w Zespole Szkół Specjalnych w Łodygowicach. Ponadto przyczynia się do nawiązania trwałej więzi we współpracy między specjalistami szwajcarskimi, a pedagogami polskimi.

Zapraszamy na stronę www.programszwajcarski.gov.pl oraz www.swiss-contribution.admin.ch/polandzobacz także