Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00
Łodygowice

Remont ZSS oraz budowa CIK

17 maja 2013 Remont ZSS oraz budowa CIK

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego

programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution

to the enlarged European Union


Projekt pn.: Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez

modernizację budynku Zespołu Szkół Specjalnych

oraz budowę Centrum Integracji Kulturalnej w Łodygowicach

W dniu 9 maja 2013 r. Wójt Gminy Andrzej Pitera podpisał umowę z wykonawcą robót budowlanych, wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość umowy, to 2 055 933,98 zł. Prace budowlane rozpoczną się 20 maja i potrwają do końca br.

Zakres robót obejmie: remont budynku Zespołu Szkół Specjalnych wraz z termomodernizacją obiektu (wymiana okien, docieplenie poddasza, wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z piecem gazowym, renowacja tynków). Ponadto w ramach projektu wybudowane zostanie Centrum Integracji Kulturalnej, które będzie połączone przewiązką z budynkiem szkoły. Wybudowany w ramach projektu obiekt zostanie wyposażony w meble i sprzęt do rehabilitacji.

Realizacja inwestycji jest możliwa, dzięki dofinansowaniu z Polsko - Szwajcarskiego Programu Współpracy.

Więcej informacji na temat Szwajcarsko- Polskiego Programu współpracy można uzyskać na stronach: www.programszwajcarski.gov.pl oraz www.swiss-contribution.admin.ch/polandzobacz także