Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00
Łodygowice

Raport z konsultacji społecznych projektu

29 stycznia 2015 Raport z konsultacji społecznych projektu

Raport z konsultacji społecznych projektu: „PROGRAM ROZWOJU SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO/PLAN ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH CELEM WZMOCNIENIA WSPÓŁPRACY MIĘDZY JST KONIECZNEJ DO REALIZACJI WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ NA OBSZARZE FUNKCJONALNYM”

raport

ZESTAWIENIE UWAG - STRATEGIA ROZWOJU SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO WRAZ ZE STRATEGIĄ REGIONALNYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH NA LATA 2014-2020

strategia

ZESTAWIENIE UWAG – POWIAT ŻYWIECKI

zestawienie


zobacz także