Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00
Łodygowice

Projekt Program efektywności energetycznej z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii

16 czerwca 2016 Projekt Program efektywności energetycznej z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii

Projekt Program efektywności energetycznej z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii dla Gminy Łodygowice

o wartości 29 800 PLN jest realizowany w 2016 r.

przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach


zobacz także