Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00
Łodygowice

PO KL dla naszych nauczycieli

14 lipca 2008 PO KL dla naszych nauczycieli

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Z przyjemnością informujemy, że są już pierwsze pozytywne efekty działania Referatu Rozwoju, Inwestycji i Promocji w zakresie projektów szkoleniowych. Udało się pozyskać dotację w wysokości ok. 193 000 zł ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach działania 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, na podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli z terenu naszej gminy. Tytuł projektu to: "Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i pracowników administracji oświatowej z terenu Gminy Łodygowice". Dzięki temu nauczyciele, którzy zgłosili chęć udziału w projekcie będą mogli bezpłatnie uczestniczyć w studiach podyplomowych oraz kursach kwalifikacyjnych. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości kształcenia w szkołach oraz umożliwi wykorzystanie nowoczesnych metod i technik przekazywania wiedzy uczniom. Należy również podkreślić, że wniosek przygotowany przez pracowników Referatu Rozwoju, Inwestycji i Promocji uzyskał bardzo wysoką ocenę, co pozwoliło Gminie Łodygowice wyprzedzić w rankingu np. Miasto Katowice czy Akademię Techniczno - Humanistyczną z Bielska-Białej. Projekt trwać będzie od sierpnia 2008 do marca 2010 r.


zobacz także