Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00
Łodygowice

Ogłoszenie o planowanym projekcie

24 maja 2017


Gmina Łodygowice planuje realizację projektu „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Łodygowicach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu planowane jest ocieplenie dachu i ścian istniejącego budynku szkoły w Łodygowicach w celu ograniczenia strat ciepła z budynku.

Budynek Zespołu Szkół w Łodygowicach składa się z dwóch części połączonych przewiązką.

W głównej części znajduje się szkoła. W drugiej części zlokalizowana jest hala sportowa. Planowane prace obejmą wyłączenie część szkolną, bez hali sportowej.

Zakres prac remontowych wewnątrz budynku

Docieplenie dachu nad przewiązką i magazynami: ułożenie folii paroizolacyjnej, izolacja z wełny mineralnej grubości układana na istniejącym suficie podwieszanym, ułożenie folii paroprzepuszczalnej.

Zakres prac remontowych na zewnątrz budynku

 1. Ocieplenie ścian elewacji szkoły płytami styropianowym gr. 15 cm
 2. Malowanie istniejącego tynku akrylowego, oraz wykonanie nowego tynku mozaikowego na części nieocieplanej.
 3. Wymiana parapetów zewnętrznych, rynien i rur spustowych.

 4. Wymiana drzwi zewnętrznych stalowych

 5. Wymiana instalacji odgromowej

 6. Malowanie podbitki

  Wszelkie uwagi i sugestie można zgłaszać do dnia 15 czerwca 2017 r. w następujący sposób:

  - osobiście do Biura Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Łodygowice (parter) w godzinach pracy Urzędu

  - pisemnie na adres: Urząd Gminy Łodygowice, 34-325 Łodygowice ul. Piłsudskiego 75

  - drogą elektroniczną na adres: gmina@lodygowice.pl


Łodygowice, 19.06.2017 r.

Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Termomodernizacja budynku ZS nr 1 w Łodygowicach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Konsultacje społeczne przeprowadzono w dniach od 24.05.2017 r. do 15.06.2017 r.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi, sugestie, propozycje, opinie.

Wójt Gminy Łodygowicezobacz także