Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00
Łodygowice

Otrzymaliśmy dotacje unijną na nowy projekt!

12 listopada 2009 Otrzymaliśmy dotacje unijną na nowy projekt!

W roku 2010 przez 10 miesięcy realizować będziemy projekt pn.: „Polacy i Słowacy – razem przez sport do zdrowia”, który polegać będzie na zorganizowaniu 3 dużych imprez sportowych z udziałem strony polskiej i słowackiej: w maju, czerwcu i we wrześniu. Zorganizowane zostanie bezpłatne szkolenia dla 20 osób z zakresu nauki języka słowackiego, a 100 osób zostanie przeszkolonych z „Pierwszej pomocy” (nabór na szkolenia zostanie ogłoszony w styczniu 2010 r.). Przy okazji kursów zakupione zostaną dwa defibrylatory. W każdym sołectwie wybudowane zostanie „Miejsce aktywności ruchowej” dla dorosłych. Ponadto wydany zostanie folder i plakaty promujące aktywny tryb spędzania czasu.
Wartość projektu to 58.000 EURO (z czego 85% do dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej, a 10% z budżetu państwa). Realizacja projektu odbywać się będzie w ramach EFRR Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

zobacz także