Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00
Łodygowice

I etap prac budowlanych w Zespole Szkól Specjalnych zakończony

12 września 2013 I etap prac budowlanych w Zespole Szkól Specjalnych zakończony

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego

programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution

to the enlarged European Union


Projekt pn.: Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez

modernizację budynku Zespołu Szkół Specjalnych

oraz budowę Centrum Integracji Kulturalnej w Łodygowicach

I etap prac budowalnych zakończonych

Zakończyliśmy I etap prac budowlanych, obejmujący modernizację istniejącego budynku szkoły. Wykonano gruntowny remont pomieszczeń na parterze, wymianę instalacji co oraz przebudowę kotłowni, zamontowano windę, wymieniono wszystkie okna i część drzwi, odnowiono elewację. Prace udało się zakończyć do końca sierpnia, dzięki czemu uczniowie mogli rozpocząć w terminie nowy rok szkolny.

Obecnie kontynuowana jest budowa nowego budynku oraz przewiązki łączącej nowy obiekt ze szkołą.


zobacz także