Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00
Łodygowice

Uroczyste otwarcie nowego skrzydła budynku Zespołu Szkół Specjalnych

17 marca 2014 Uroczyste otwarcie nowego skrzydła budynku Zespołu Szkół Specjalnych

Uroczyste otwarcie nowego skrzydła budynku Zespołu Szkół Specjalnych

W dniu 14 marca br., nastąpiło uroczyste otwarcie nowego skrzydła budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Łodygowicach. W zakończeniu projektu wzięło udział wielu gości z Polski i Szwajcarii. Budynek poświęcił Ks. Pr. Józef Zajda, a w uroczystości uczestniczyli m.in. Wójt Gminy p. Andrzej Pitera, Przewodniczący Rady Gminy p. Czesław Wandzel, Radni Gminy, Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli, Dyrektor Gminnej Biblioteki, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Kierownicy Jednostek Gminnych, a także Przewodniczący Rady Powiatu p. Edward Płonka, reprezentanci Śląskiego Kuratorium Oświaty oraz przedstawiciele Posłów na Sejm Rzeczypospolitej Małgorzaty Pępek i Stanisława Szweda. Ponadto szkołę odwiedzili pracownicy Biura Programu Szwajcarsko-Polskiego na czele z Dyrektorem p. Ronaldem Python. Stronę szwajcarską reprezentowali przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Kantonu de Vaud.

Projekt: Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez modernizację budynku Zespołu Szkół Specjalnych oraz budowę Centrum Integracji Kulturalnej w Łodygowicach był współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy.

Zakres i cele projektu: Przedmiotem projektu była modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych wraz z termomodernizacją obiektu (wymiana okien, docieplenie poddasza, wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z piecem gazowym, renowacja tynków). Ponadto w ramach projektu zostało wybudowane Centrum Integracji Kulturalnej, które jest połączone przewiązką z budynkiem szkoły. Wybudowany w ramach projektu obiekt został wyposażony w meble i sprzęt do rehabilitacji.

O szkole: Zespół Szkół Specjalnych w Łodygowicach obejmuje nauczaniem i wychowaniem dzieci i młodzież w wieku od 7 do 25 lat z terenu powiatu żywieckiego i bielskiego. Oprócz obowiązkowych zajęć w grupach, zgodnych z planem, szkoła oferuje szeroki wybór zajęć dodatkowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb dziecka: zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia logopedyczne, zajęcia psychoedukacyjne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia poprawiające sprawność ruchową – rehabilitacja ruchowa, nauka czytania i pisania, zajęcia wspomagające rozwój ucznia z wykorzystaniem komputera, zajęcia sportowe, dogoterapia.

Korzyści związane z projektem: Głównym celem projektu była poprawa komfortu nauczania, wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa uczniów i zapewnienie im możliwości wszechstronnego rozwoju i rehabilitacji.

Efekty realizacji projektu

  • Uzyskanie dodatkowych sal dydaktycznych i większej powierzchni, dzięki której uczniowie ZSS mogą swobodnie się przemieszczać, zaspokajając potrzebę ruchu;
  • Wnętrze nowego obiektu, z zaznaczeniem wyrazistych kolorów, stymuluje zmysł wzroku uczniów niepełnosprawnych przebywających podczas zajęć w szkole;
  • Gabinet lekarsko/pielęgniarski dla uczniów;
  • Poprawę warunki do organizowania imprez integracyjnych dla uczniów ZSS i uczniów z zaprzyjaźnionych szkół z terenu Gminy Łodygowice;
  • Możliwość zwiększenia oferty edukacyjnej o utworzenie klas dla uczniów z upośledzeniem lekkim i wczesne wspomaganie dla zainteresowanych rodziców;
  • Dzięki nowej sali gimnastycznej, wyposażonej w sprzęt, uczniowie będą doskonalić swoją sprawność ruchową i rozwijać zainteresowania sportowe;
  • Uzyskanie warunków sanitarno – higienicznych o wysokim standardzie (m.in. poprzez dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo);
  • Możliwość swobodnego poruszanie się po obiektach przez uczniów niepełnosprawnych ruchowo, dzięki wyposażeniu w nowoczesne platformy dźwigowe.

Powyższe efekty realizacji projektu wpłyną pozytywnie na podniesienie poziomu wszechstronnego rozwoju wychowanków szkoły, co pozwoli im w przyszłości pełniej wykorzystać swoje możliwości oraz aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym, dzięki integracji z szerszym środowiskiem.


zobacz także