Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00
Łodygowice

Nowe komputery w Gminie

24 listopada 2015 Nowe komputery w Gminie

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środków unijnych, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w październiku gmina zakupiła 25 komputerów na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodygowicach. Dzięki temu, w ogólnodostępnej świetlicy w GOK-u, utworzono 10 stanowisk komputerowych z których mogą korzystać mieszkańcy. Również takie stanowiska powstały w bibliotece w Łodygowicach i jedno w bibliotece w Pietrzykowicach. Wszyscy chętni mieszkańcy gminy mogą bezpłatnie, w godzinach pracy tych instytucji, skorzystać z komputera i internetu.

Zapraszamy.


zobacz także