Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00
Łodygowice

Minister Kultury docenił Łodygowicki Kompleks Zamkowo-Parkowy

14 lipca 2008 Minister Kultury docenił Łodygowicki Kompleks Zamkowo-Parkowy
Gmina Łodygowice pozyskała 25.000 zł na dokumentację techniczna na remont zamku w Łodygowicach. Środki pochodzą z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Rozwój Inicjatyw Lokalnych”. Na 1960 wniosków złożonych z całego kraju Minister zaakceptował tylko 251, w tym nasz wniosek był jedynym na dokumentację techniczną. Gmina ze swoich środków dołoży drugie 25.000 zł.
Dokumentacja techniczna obejmować będzie:
• ekspertyzę techniczną stanu istniejącego Zamku wraz z zaleceniami technicznymi
• Program konserwatorski z badaniami stratygraficznymi
• Projekt remontu Zamku w zakresie budowlanym
• Projekt rozbiórki przybudówek
• Niezbędne uzgodnienia potrzebne do uzyskania pozwolenia na rozbiórkę i prace remontowe
• Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiarów robót budowlanych i
• Opracowanie kosztorysów inwestorskich budowlanych i konserwatorskich
Planuje się, że dokumentacja projektowa gotowa będzie już w październiku br.
"Projekt Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego"


zobacz także