Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00
Łodygowice

Historia jest częścią krajobrazu kulturowego

15 maja 2014 Historia jest częścią krajobrazu kulturowego

Zakończenie projektu realizowanego przez czeskiego partnera

Nasz czeski partner, Związek Gmin Zapory Żermanickiej i Cierlickiej, kończy realizację projektu pn.: Historia jest częścią krajobrazu kulturowego: reg.č..CZ.3.22/3.3.06/13.03795 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady je nositelem projektu ve výši 33 128 EUR, který řeší opravu drobných sakrálních objektů a památníků obětem 2. světové války a je realizovaný z Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy/Beskidy a spolufinancovaný z prostředků ERDF v rámci OPPS CZ – PL 2007-2013.

V projektu byly k 30.4.2014 po opravě převzaty v obci Bruzovice – 3 kříže, v obci Horní Bludovice – socha sv. Jana Nepomuckého, v obci Horní Domaslavice kříž a památník padlým sovětský vojákům za 2. světové války, v obci Soběšovice – památník padlému sovětskému vojákovi za 2. světové války a v obci Žermanice oprava střešní krytiny na kapli Narození Panny Marie. Ukončení projektu je stanoveno k 30.6.2014. Jako výstup projektu bude zpracována publikace o opravených objektech.

Realizací projektu jsme zlepšili technický i estetický stav těchto objektů a pozvedli jejich význam v naší historii i krajině. Partnerem na polské straně je pro nás obec Lodygowice , která neměla svůj projekt.


zobacz także