Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00
Łodygowice

Gmina Łodygowice z certyfikatem promującym profilaktykę

22 lutego 2024

W Gminie Łodygowice od 2023 roku wprowadzono szereg działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. Wybrane jednostki edukacyjne korzystają z programów firmy Lyke: SensoLyke i EduLyke.

16 lutego 2024 r. Wójt Gminy Łodygowice Pan Andrzej Pitera odebrał z rąk prezesa firmy EduLyke Pana Łukasza Grzechnika certyfikat za wprowadzenie w Gminie rozwiązań promujących profilaktykę.

SensoLyke to program, profilaktyki uzależnień behawioralnych oparty o integrację sensoryczną. Zagadnienia w programie SensoLyke poruszają temat redukowania negatywnego wpływu

dziecięcych nawyków behawioralnych wynikających z cyfryzacji, poprzez Integrację Sensoryczną oraz higienę zdrowia psychicznego.

Jest to kompleksowy zestaw narzędzi ułatwiających rozwój fizyczny i psychiczny dzieci. Przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Elementem Sensolyke są specjalne pomoce.

Wprowadzenie do metody SensoLyke odbywa się poprzez kurs online, który składa się z części teoretycznej i praktycznej. Kurs SensoLyke nie tylko ułatwia prowadzenie zajęć z Integracji Sensorycznej, ale także wspiera rozwój dzieci w wielu obszarach. Ćwiczenia przedstawione w kursie pozwalają skupić się na kształtowaniu koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz motoryki dużej, co ma pozytywny wpływ na ogólny rozwój dziecka. Wspomagają budowę mięśni niezbędnych do utrzymania prawidłowej postawy i wykonania precyzyjnych ruchów.

EduLyke to platforma e-learningowa, zawierająca między innymi kursy profilaktyki alkoholowej, narkotykowej i behawioralnej. Treści na platformie skierowane są do uczniów w klasach 4-8.

Elastyczna forma kursów pozwala na przeprowadzenie zajęć zarówno w klasie z uczniami podczas lekcji, jak i zapoznanie się indywidualnie z treściami kursów, przez uczniów w domu.

Kursy składają się z modułów teoretycznych, warsztatowych i projektowych. Użytkownik zdobywa nie tylko wiedzę, ale również narzędzia do jej wdrożenia.

- To nowoczesne podejście do profilaktyki uzależnień daje dużą skuteczność. Skuteczność popartą imiennymi certyfikatami, quizami sprawdzającymi uzyskaną wiedzę i raportami podsumowującymi zrealizowany program.- mówi Łukasz Grzechnik z firmy Lyke - EduLyke daje wsparcie zarówno pojedynczym użytkownikom kursów - budując ich zasoby, jak i organizacjom wspierającym rozwój jednostek- dając im gotowe narzędzie do rozwoju osobistego. - dodaje.

W każdej placówce w gminie, zarówno tej korzystającej z programu SensoLyke jak i EduLyke przeprowadzone zostało wdrożenie do platformy, tak by użytkownicy tj. Uczniowie, rodzice i pedagodzy, mogli najefektywniej korzystać z zamieszczonych tam treści.

Dzięki SensoLyke nauczyciele otrzymali wysokiej jakości narzędzia do pracy z Integracją Sensoryczną oraz wspierania rozwoju swoich uczniów - mówi Wójt Gminy Andrzej Pitera. Wprowadzenie metody SensoLyke pozwala dzieciom rozwijać się nie tylko sensorycznie, ale także komunikacyjnie i emocjonalnie.

EduLyke to doskonałe narzędzie do przeprowadzenia zajęć z zakresu profilaktyki alkoholowej, narkotykowej i behawioralnej. Treści na platformie przedstawione są w sposób atrakcyjny dla młodych użytkowników. - Celem programu jest nie tylko ostrzeganie przed konsekwencjami sięgania po substancje psychoaktywne lecz również pokazanie alternatyw i rozwój kompetencji miękkich młodych ludzi. Jest to bardzo istotny aspekt współczesnej edukacji. Bowiem umiejętności odpowiedniej komunikacji, wsparcie mądrej asertywności i zdrowej wiary we własne siły to wyzwania przed którymi stają współcześni opiekunowie i nauczyciele – podkreślają zgodnie Wójt Andrzej Pitera oraz Łukasz Grzechnik.

Program Edulyke jest realizowany w następujących placówkach prowadzonych przez Gminę Łodygowice:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi w Łodygowicach

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wł. Jagiełły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łodygowicach

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczu

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Pietrzykowicach

Szkoła Podstawowa nr 3 w Łodygowicach - Szkoła Specjalna

zobacz także

Pozimowy remont dróg 18 kwietnia 2024
Działaj Lokalnie 2024 12 kwietnia 2024