Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00
Łodygowice

E_integracja w Gminie Łodygowice

30 grudnia 2010 E_integracja w Gminie Łodygowice
Okres trwania projektu
styczeń 2010 - marzec 2013
Cel projektu
Celem ogólnym projektu jest stymulowanie działań o charakterze społecznym i gospodarczym osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej lub niepełnosprawności, poprzez zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu 200 gospodarstwom domowym w Gminie Łodygowice.
Opis projektu
W ramach projektu Gmina Łodygowice przekaże 200 gospodarstwom domowym z terenu gminy, w nieodpłatne użytkowanie sprzęt komputerowy (laptop i urządzenie wielofunkcyjne) wraz z oprogramowaniem biurowym i programem filtrującym oraz sfinansuje tym gospodarstwom koszt dostępu do Internetu. W ramach przedsięwzięcia zostanie zorganizowane i przeprowadzone szkolenie dla 200 osób w zakresie podstawowych aplikacji i przekazanie 200 szt. podręczników z podstaw obsługi komputera i Internetu dla każdego gospodarstwa domowego biorącego udział w projekcie. Projekt zakłada również ubezpieczenie sprzętu. W okresie realizacji inwestycji Gmina Łodygowice zapewni przyłączenie do sieci poprzez mobilne podłączenie do laptopa, serwisowanie sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz aktualizacje oprogramowania i licencji.
Wartość projektu:
1 423 325,00 zł, w tym dotacja: 1 209 826,25 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka


zobacz także