Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00
Łodygowice

Dotacje dla KGW Zarzecze i KGW Bierna!

28 marca 2024


W dniu 20 marca 2024 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyznał dofinansowanie na realizację zadania "Kultywowanie Tradycji Lokalnych 2024". Spośród ponad 130 wniosków wybrano 61, z czego dwa dofinansowania otrzymały: Koło Gospodyń Wiejskich z Zarzecza i Koło Gospodyń Wiejskich z Biernej.

W ramach projektu pn. „Rozwój działalności Koła Gospodyń Wiejskich Zarzecze w Zarzeczu poprzez zakup strojów, niezbędnych urządzeń i sprzętów gastronomicznych” KGW Zarzecze będzie mogło zakupić stroje regionalne (2 damskie, 1 męski), wyposażenie plenerowe oraz niezbędne wyposażenia kuchenne. Kwota przyznanego dofinansowania: 8 500,00 zł.

Natomiast KGW Bierna w ramach projektu pn. „Wsparcie działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Biernej poprzez zakup niezbędnych urządzeń i wyposażenia” zamierza zakupić sprzęt i urządzenia, które pozwolą na przygotowanie potraw i przetworów regionalnych. Kwota przyznanego dofinansowania: 9 460,00 zł.

Realizacja ww. zadań przyczyni się do rozwoju Kół Gospodyń Wiejskich w Biernej i Zarzeczu, jak również umożliwi wzmocnienie integracji społeczności lokalnej, rozwój kultury ludowej poprzez prezentację nowych produktów- przetworów i wędlin tradycyjnych oraz poprawi warunki życia i pracy kobiet zrzeszonych w środowiskach lokalnych.

Serdecznie gratulujemy otrzymanego wsparcia i życzymy kolejnych sukcesów w realizacji zamierzonych celów!zobacz także

Pozimowy remont dróg 18 kwietnia 2024
Działaj Lokalnie 2024 12 kwietnia 2024