Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00
Łodygowice

Delegacja z Gminy Łodygowice w Szwajcarii

18 września 2013 Delegacja z Gminy Łodygowice w Szwajcarii

To już trzecie spotkanie robocze w związku z realizacją projektu w ramach funduszu partnerskiego grantu blokowego szwajcarsko-polskiego programu współpracy pod tytułem „ Współpraca i wymiana doświadczeń specjalistów z Kantonu de Vaud i Gminy Łodygowice szansą na zrównoważony rozwój i równy dostęp dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do życia w społeczności lokalnej i poza lokalnej”. W dniach od 09 do 11 września 2013 roku delegacja z Gminy Łodygowice uczestniczyła w kolejnym spotkaniu roboczym dotyczącym realizacji projektu. Gmina Łodygowice reprezentowana była przez: Panią Martę Stanowską – reprezentanta Wójta Gminy Łodygowice oraz Kierownika Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli , Panią Agatę Stwora - koordynatora projektu oraz Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Łodygowicach oraz Panią Elżbietę Maciaszek – księgową w Gminnym Zespole Ekonomiczno –Administracyjnym Szkół i Przedszkoli oraz specjalistę do spraw monitoringu i ewaluacji projektu. Podczas rozmów omawiane były kolejne działania wynikające z harmonogramu projektu. Oprócz dyskusji i rozmów związanych z realizacją projektu delegacja polska odwiedziła placówkę dla dzieci autystycznych - Foyer znajdującą się w Lozannie, w której to doświadczenia pedagogiczne nabywali nauczycieli z Zespołu Szkół Specjalnych z Gminy Łodygowice w miesiącu lutym 2013 przebywając na wyjeździe podczas ferii zimowych.

Przebieg wizyty był bardzo interesujący, intensywny i efektywny. Władze Kantonalne zapewniły nas, że pomimo zakończenia projektu wymiany doświadczeń pedagogicznych w grudniu 2013 roku nasza współpraca pomiędzy Kantonem Vaud w Szwajcarii a Gminą Łodygowice w Polsce nadal będzie trwała i rozwijała się w kierunku integracji naszych krajów i wspólnego rozwiązywania problemów.

Zapraszamy na stronę www.programszwajcarski.gov.pl oraz www.swisscontribution.admin.ch/poland www.lodygowice.pl oraz www.percorda.pl

Koordynator projektu

Agata Stworazobacz także