Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00
Łodygowice

Aktywizacja zawodowa szansą dla mieszkańców Gminy Łodygowice zagrożonych wykluczeniem społecznym

02 stycznia 2009 Aktywizacja zawodowa szansą dla mieszkańców Gminy Łodygowice zagrożonych wykluczeniem społecznym

Realizacja Projektu systemowego POKL Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa szansą dla mieszkańców Gminy Łodygowice zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dobiega końca. Wyłoniona 13-osobowa grupa Beneficjentów Ostatecznych uczestniczyła w Centrum Doskonalenia Zawodowego w Żywcu w kursie motywująco-integrującym oraz w kursie kwalifikacyjnym (bukieciarz, sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej, kucharz małej gastronomii, kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowej) podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe. Wszyscy uczestnicy otrzymali stosowne zaświadczenia i certyfikaty.

Chętnych do uczestnictwa w projekcie (początek 2009 roku) celem podniesienia kwalifikacji zawodowych, wzrostu pewności siebie, nabycia umiejętności poszukiwania pracy prosimy o kontakt telefoniczny z GOPS Łodygowice: 0-33 8631 854, 0-33 8631 909.


zobacz także