Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00
Łodygowice

Ostrzeżenie dla Wnioskodawców i Beneficjentów Programu Czyste Powietrze

26 marca 2024

Z uwagi na coraz częściej pojawiające się informacje od naszych Mieszkańców odnośnie bezzwrotnych dotacji, organizowanych spotkań itp. związanych z programem Czyste Powietrze, Wójt Gminy informuje, że wszelkie ulotki, broszury czy oferty, które nie są obite czerwoną pieczęcią Urzędu Gminy Łodygowice oraz/lub podpisem Wójta Gminy Łodygowice nie są dokumentami, ofertami czy spotkaniami organizowanymi przez Gminę Łodygowice, czy też przy jej współudziale. Bardzo prosimy o zachowanie ostrożności przy podawaniu danych dotyczących swojego gospodarstwa domowego.

Ponadto informujemy, że osoby podające się za pracowników oddelegowanych z Urzędu w celu przeprowadzenia inwentaryzacji lub audytu powinny mieć przy sobie upoważnienie podpisane przez organ, który wydał upoważnienie.

W przypadku wątpliwości prosimy o zasięgnięcie informacji w siedzibie Urzędu Gminy pod numerem 33 863 05 30 w Punkcie Konsultacyjnym Programu Czyste Powietrze.

Przypominamy, że Punkt jest czynny dla Mieszkańców naszej Gminy we wtorki, środy oraz czwartki po wcześniejszym umówieniu się na wizytę.


Ostrzeżenie dla Wnioskodawców i Beneficjentów Programu Czyste Powietrzezobacz także

Pozimowy remont dróg 18 kwietnia 2024
Działaj Lokalnie 2024 12 kwietnia 2024