Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00
Łodygowice

Efektywne usługi społeczne w Klubach Seniora w Gminie Łodygowice

14 stycznia 2022
Informujemy, iż z dniem 30.06.2023 r. zakończyliśmy realizację projektu pn. „Efektywne usługi społeczne w Klubach Seniora w Gminie Łodygowice”.

Jednocześnie oferujemy o możliwości kontynuacji wsparcia miejsc świadczenia usług społecznych w liczbie 80 miejsc oraz wsparcia usług opiekuńczych i asystenckich w liczbie 80 miejsc.

W razie zainteresowania prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 33 863 10 86.


GMINA ŁODYGOWICE realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego „Efektywne usługi społeczne w Klubach Seniora w Gminie Łodygowice”

GMINA ŁODYGOWICE realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego „Efektywne usługi społeczne w Klubach Seniora w Gminie Łodygowice”.
Celem głównym projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu dla 80 osób z terenu Gminy Łodygowice poprzez wsparcie działalności Klubów Seniora i realizację zajęć co wyrazi się zwiększoną liczbą wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu.
Okres trwania projektu: od 01.01.2022 r. do 30.06.2023 r.
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 732 870,00 złotych

zobacz także