Urząd Gminy Łodygowice
ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00

NAGRODY DLA NAJLEPSZYCH UCZNIÓW

20 czerwca 2024

20 czerwca 2024 roku Wójt Gminy Łodygowice Tadeusz Karolini wyróżnił najlepszych uczniów, którym przyznano nagrody w formie jednorazowego stypendium za wysokie wyniki w nauce.

Nagrodzeni uczniowie to:

Leon Ulrych uczeń kl. V Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pietrzykowicach,

Jakub Walaszek uczeń kl. VI Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pietrzykowicach,

Aleksandra Knopek uczennica kl. VIII Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Pietrzykowicach,

Julita Loranc uczennica kl. VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi
w Łodygowicach

Wojciech Janas uczeńkl. VII Szkoły Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi
w Łodygowicach

Tymoteusz Hańderek uczeńkl. VIII Szkoły Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi
w Łodygowicach,

Julia Handerek uczennica kl. VI Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Władysława Jagiełły
w Łodygowicach,

Mateusz Brzozowski uczeńkl. VI Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Władysława Jagiełły
w Łodygowicach,

Oliwia Maślanka uczennica kl. VIII Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Władysława Jagiełły
w Łodygowicach,

Karol Piela uczeńkl. V Szkoły Podstawowej nr 3 w Łodygowicach,

Maria Wandzel uczennica kl. VI Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Zarzeczu,

Karolina Pęcikiewicz uczennica kl. VII Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego
w Zarzeczu,

Klaudia Kopera uczennica kl. VIII Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Zarzeczu,

Paweł Kosek uczeń III klasy V Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej.

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy znakomitych wyników w nauce, które świadczą nie tylko o ciężkiej i wytrwałej pracy, ale również o dojrzałości i odpowiedzialności. Mamy nadzieję, że otrzymane wyróżnienie będzie motywacją do dalszego rozwoju
oraz doskonalenia wiedzy i umiejętności. Stanie się także impulsem do jeszcze większej pracy oraz umocni w dążeniu do realizacji własnych marzeń i aspiracji. Niech nauka będzie nie tylko formą spełniania ambicji, ale przede wszystkim życiową przygodą, dającą wiele zadowolenia.

NAGRODY DLA NAJLEPSZYCH UCZNIÓW

Pozostałe wpisy

Ostrzeżenie dla Wnioskodawców i Beneficjentów Programu Czyste Powietrze
XVII Gminna Feta
XVII Gminna Feta 04 lipca 2024
Harmonogram - piknik rodzinny 07.07.2024 r.
Informacja o programie profilaktycznym
Informacja o programie profilaktycznym "Bądź Bezpieczny" 02 lipca 2024
Policjanci Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Żywcu prowadzą program profilaktyczny „Bądź Bezpieczny”. Partnerem działań jest Urząd Miasta w Żywcu oraz Żywiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku. W ramach programu powstały trzy spoty profilaktyczne, w których mowa jest o odpowiednim zabezpieczaniu swojego mienia.

Linki do spotów:
1. Bądź Bezpieczny

2. Bądź Bezpieczny – zabezpiecz swój dom i mieszkanie

3. Bądź Bezpieczny – zabezpiecz swoje mienie
Zaproszenie do wzięcia udziału w badaniu
Zaproszenie do wzięcia udziału w badaniu "Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach ( 02 lipca 2024
Badanie ankietowe GUS - Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach.
Od 1 do 22 lipca 2024 r. na terenie całej Polski, Główny Urząd Statysty
Celem tego badania jest zebranie danych o krajowych i zagranicznych wyjazdach (prywatnych lub służ-bowych) członków gospodarstw domowych w II kwartale 2024 roku. Badanie dostarczy kompleksowej wiedzy m.in o skali uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach, rodzajach wykorzystywanych usług turystycznych, poziomie wydatków związanych z podróżami.
Zebrane informacje zostaną wykorzystane na potrzeby statystyki w dziedzinie turystyki, rachunków narodowych, bilansu płatniczego oraz statystyki obszarów transgranicznych. Ponadto informacje z badania przekazywane są do zagranicznych odbiorców (np. EUROSTAT, OECD) oraz ambasad.
Zakres danych zbieranych w badaniu można sprawdzić na stronie: https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/ka-tegoria/1/badanie/30.
Wszystkie odpowiedzi będą traktowane jako anonimowe i całkowicie poufne, a uzyskane od Państwa informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień zbiorczych i analiz statystycz-nych.
W przypadku pytań związanych z badaniem lub chęcią weryfikacji tożsamości ankietera, prosimy o kon-takt z infolinią statystyczną czynną pod numerem tel. +48 22 279 99 99 (opłata zgodna z taryfą opera-tora) lub z pracownikami Urzędu Statystycznego właściwego dla Państwa województwa.
Wykaz osób do kontaktu dostępny jest na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego: https://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/Kontakt.htm
Tożsamość ankietera statystycznego można także zweryfikować samodzielnie za pomocą aplikacji do-stępnej pod adresem: https://sa.stat.gov.pl/formularz/
Wyniki badania, jak również najnowsze publikacje oparte o wyniki innych badań statystycznych, znajdą Państwo na stronie Głównego Urzędu Statystycznego https://stat.gov.pl
Pomóż nam zebrać rzetelne informacje, z których w przyszłości będziesz mógł skorzystać!

Zaproszenie do udziału w projekcie
Zaproszenie do udziału w projekcie "Citizen For Towns" 01 lipca 2024
W najbliższym czasie przedstawiciele Gminy i organizacji pozarządowych są zaproszeni do udziału w projekcie "Citizens For Towns". W trakcie międzynarodowych spotkań będziemy mogli wymieniać się doświadczeniami z przedstawicielami Słowacji, Węgier czy Rumunii.
O to harmonogram wyjazdów:
  • 27-28 lipca 2024 r. do miejscowości Losonc, Słowacja,
  • 09-11 sierpnia 2024 r. do Gyongyos, Węgry,
  • 23-25 sierpnia 2024 r. Losonc, Słowacja oraz
  • 04-06 października 2024 r. do Kezdivasarhely, Rumunia.
Zgłoszenia udziału proszę wysyłać na adres sekretariat@lodygowice.pl z podaniem imienia i nazwiska, telefonu kontaktowego oraz krótkiego opisu swojej działalności.
Zapraszam także wszystkich do udziały w spotkaniu które odbędzie się w naszej Gminie w dniach 07-09 września 2024 r. w ramach świętowania Dożynek Gminnych w Pietrzykowicach w dniu 08 września 2024 r.
Bezpieczne Wakacje 2024 z WSSE Żywiec
Zapraszamy na debate społeczną

Wykonanie strony www: weboski

Rozmiar tekstu Wysoki kontrast Skala szarości zamknij