Urząd Gminy Łodygowice
ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00

Kolejny etap projektu w ZSS

27 listopada 2012
W Zespole Szkół Specjalnych w Łodygowicach w dniach od 12.11.2012 do 20.11.2012 r. gościliśmy dwóch specjalistów (inspektorów) z Departamentu Szkolnictwa Specjalnego w Lozannie. Ich pobyt związany...

Wójt Gminy Andrzej Pitera informuje o kolejnym etapie projektu „Wymiana doświadczeń specjalistów z Kantonu Vaud i Gminy Łodygowice”

W Zespole Szkół Specjalnych w Łodygowicach w dniach od 12.11.2012 do 20.11.2012 r. gościliśmy dwóch specjalistów (inspektorów) z Departamentu Szkolnictwa Specjalnego w Lozannie. Ich pobyt związany był z programem, który realizuje Gmina Łodygowice wspólnie z Partnerem Szwajcarskim w zakresie wymiany doświadczeń pedagogów specjalnych. Podczas pobytu w szkole specjalnej inspektorzy obserwowali i uczestniczyli w zajęcia grupowych i indywidualnych. Zapoznawali się z metodami pracy stosowanymi w ZSS oraz wymieniali doświadczenia swojej pracy w Szwajcarii. Inspektorzy uczestniczyli wspólnie z uczniami w III Powiatowym Przeglądzie Twórczości Teatralnej w Gilowicach gdzie mieli możliwość obserwacji naszych uczniów w charakterze artystów teatralnych. Różnorodność zajęć, metod i technik stosowanych w Zespole Szkól Specjalnych w Łodygowicach oraz bezpośredni udział specjalistów z dziedziny pedagogiki specjalnej wpłynął na podniesienie jakości pracy oraz jakości wieloprofilowej terapii stosowanej w obszarach oddziaływań na dzieci specjalnej troski w Zespole Szkół Specjalnych.

W ramach programu zostało zorganizowane szkolenie nt. techniki decoupage stosowanej w Zespole Szkół Specjalnych. Szkoleniem objęci zostali nauczycieli ze szkół masowych z terenu Gminy Łodygowice, pedagodzy specjalni z ZSS w Łodygowicach oraz specjaliści ze Szwajcarii.

Szkolenie odbyło się w Centrum Kultury w Łodygowicach, które uroczyście otworzył Wójt Gminy Łodygowice Pan Andrzej Pitera. Część teoretyczna szkolenia a szczególnie praktyczna pozwoliła dokładnie zapoznać się z  techniką pracy decoupage i ukazać jej terapeutycznego oddziaływanie na dzieci specjalnej troski. Wymiana doświadczeń w tym obszarze pozwoli na zastosowanie tego sposobu pracy nie tylko w placówkach specjalnych ale również w pracy z dziećmi z różnymi dysfunkcjami psychofizycznymi oraz dziećmi zdrowymi w naszej społeczności lokalnej w Gminie Łodygowice.

Zapraszamy na strony

www.programszwajcarski.gov.pl

www.swisscontribution.admin.ch/poland

www.lodygowice.pl oraz www.percorda.pl

Koordynator projektu

Agata Stwora


Pozostałe wpisy

Ostrzeżenie dla Wnioskodawców i Beneficjentów Programu Czyste Powietrze
XVII Gminna Feta
XVII Gminna Feta 04 lipca 2024
Harmonogram - piknik rodzinny 07.07.2024 r.
Informacja o programie profilaktycznym
Informacja o programie profilaktycznym "Bądź Bezpieczny" 02 lipca 2024
Policjanci Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Żywcu prowadzą program profilaktyczny „Bądź Bezpieczny”. Partnerem działań jest Urząd Miasta w Żywcu oraz Żywiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku. W ramach programu powstały trzy spoty profilaktyczne, w których mowa jest o odpowiednim zabezpieczaniu swojego mienia.

Linki do spotów:
1. Bądź Bezpieczny

2. Bądź Bezpieczny – zabezpiecz swój dom i mieszkanie

3. Bądź Bezpieczny – zabezpiecz swoje mienie
Zaproszenie do wzięcia udziału w badaniu
Zaproszenie do wzięcia udziału w badaniu "Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach ( 02 lipca 2024
Badanie ankietowe GUS - Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach.
Od 1 do 22 lipca 2024 r. na terenie całej Polski, Główny Urząd Statysty
Celem tego badania jest zebranie danych o krajowych i zagranicznych wyjazdach (prywatnych lub służ-bowych) członków gospodarstw domowych w II kwartale 2024 roku. Badanie dostarczy kompleksowej wiedzy m.in o skali uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach, rodzajach wykorzystywanych usług turystycznych, poziomie wydatków związanych z podróżami.
Zebrane informacje zostaną wykorzystane na potrzeby statystyki w dziedzinie turystyki, rachunków narodowych, bilansu płatniczego oraz statystyki obszarów transgranicznych. Ponadto informacje z badania przekazywane są do zagranicznych odbiorców (np. EUROSTAT, OECD) oraz ambasad.
Zakres danych zbieranych w badaniu można sprawdzić na stronie: https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/ka-tegoria/1/badanie/30.
Wszystkie odpowiedzi będą traktowane jako anonimowe i całkowicie poufne, a uzyskane od Państwa informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień zbiorczych i analiz statystycz-nych.
W przypadku pytań związanych z badaniem lub chęcią weryfikacji tożsamości ankietera, prosimy o kon-takt z infolinią statystyczną czynną pod numerem tel. +48 22 279 99 99 (opłata zgodna z taryfą opera-tora) lub z pracownikami Urzędu Statystycznego właściwego dla Państwa województwa.
Wykaz osób do kontaktu dostępny jest na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego: https://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/Kontakt.htm
Tożsamość ankietera statystycznego można także zweryfikować samodzielnie za pomocą aplikacji do-stępnej pod adresem: https://sa.stat.gov.pl/formularz/
Wyniki badania, jak również najnowsze publikacje oparte o wyniki innych badań statystycznych, znajdą Państwo na stronie Głównego Urzędu Statystycznego https://stat.gov.pl
Pomóż nam zebrać rzetelne informacje, z których w przyszłości będziesz mógł skorzystać!

Zaproszenie do udziału w projekcie
Zaproszenie do udziału w projekcie "Citizen For Towns" 01 lipca 2024
W najbliższym czasie przedstawiciele Gminy i organizacji pozarządowych są zaproszeni do udziału w projekcie "Citizens For Towns". W trakcie międzynarodowych spotkań będziemy mogli wymieniać się doświadczeniami z przedstawicielami Słowacji, Węgier czy Rumunii.
O to harmonogram wyjazdów:
  • 27-28 lipca 2024 r. do miejscowości Losonc, Słowacja,
  • 09-11 sierpnia 2024 r. do Gyongyos, Węgry,
  • 23-25 sierpnia 2024 r. Losonc, Słowacja oraz
  • 04-06 października 2024 r. do Kezdivasarhely, Rumunia.
Zgłoszenia udziału proszę wysyłać na adres sekretariat@lodygowice.pl z podaniem imienia i nazwiska, telefonu kontaktowego oraz krótkiego opisu swojej działalności.
Zapraszam także wszystkich do udziały w spotkaniu które odbędzie się w naszej Gminie w dniach 07-09 września 2024 r. w ramach świętowania Dożynek Gminnych w Pietrzykowicach w dniu 08 września 2024 r.
Bezpieczne Wakacje 2024 z WSSE Żywiec
Zapraszamy na debate społeczną

Wykonanie strony www: weboski

Rozmiar tekstu Wysoki kontrast Skala szarości zamknij