Gmina Łodygowice - gmina, w której warto mieszkać - www.lodygowice.pl

Zasłużony dla Gminy Łodygowice

Tytuł „Zasłużony dla Gminy Łodygowice”, nadawany przez Radę Gminy Łodygowice, jest wyrazem najwyższego uznania nadawany osobom fizycznym oraz instytucjom szczególnie zasłużonym dla Gminy Łodygowice, jej rozwoju i promocji, a w szczególności za zasługi w dziedzinie oświaty i nauki, kultury i sportu, ochrony zdrowia i życia oraz podjętych inicjatyw społecznych i gospodarczych.

Wnioski w sprawie przyznania tytułu „Zasłużony dla Gminy Łodygowice” składa się w formie pisemnej na odpowiednim formularzu (poniżej wzór wniosku) w siedzibie Urzędu Gminy Łodygowice w terminie do dnia 31 marca.
Wnioski zostają rozpatrywane w terminie 60 dni od dnia ich złożenia w Urzędzie Gminy.

Z wnioskiem o nadanie odznaki mogą wystąpić:

 • Przewodniczący Rady Gminy Łodygowice
 • Wójt Gminy Łodygowice
 • Grupa co najmniej trzech radnych Rady Gminy Łodygowice
 • Organizacje społeczne, polityczne, stowarzyszenia i inne instytucje działające na obszarze Gminy Łodygowice poparte 50 podpisami mieszkańców gminy
 • Co najmniej 50 mieszkańców gminy.

Wnioski rozpatruje specjalnie powołana Kapituła w skład której wchodzą Przewodniczący Rady Gminy Łodygowice lub wyznaczony przez niego wiceprzewodniczący Rady Gminy, Wójt Gminy Łodygowice lub wyznaczona przez niego osoba, Przewodniczący stałych Komisji Rady Gminy Łodygowice, Laureaci poprzednich edycji w kategorii osoby fizyczne, Laureaci poprzednich edycji w kategorii instytucje. Kapituła realizuje zadania związane z opiniowaniem wniosków w sprawie nadania i pozbawienia tytułów, a w szczególności:

 • Sprawdza czy wniosek odpowiada wymogom formalnym,
 • Rozpatruje wnioski o nadanie tytułów,
 • Występuje z inicjatywą pozbawienia tytułów osób, które dopuściły się czynu powodującego, iż stały się niegodne tytułu, a w szczególności wobec osób skazanych prawomocnym wyrokiem sądu orzeczonym za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub za umyślne przestępstwo skarbowe.

Posiedzenie kapituły zwołuje Przewodniczący.

Przyznanie tytułu i wręczenie medalu ma charakter uroczysty. Akt nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Łodygowice” wręcza wyróżnionym Przewodniczący Rady Gminy Łodygowice - Przewodniczący Kapituły i Wójt Gminy Łodygowice na uroczystej sesji Rady Gminy Łodygowice.

Osobie lub instytucji wyróżnionej tytułem „Zasłużony dla Gminy Łodygowice” przysługują przywileje:

 • Używania odpowiednio tytułu „Zasłużony dla Gminy Łodygowice”
 • Uczestniczenia na prawach Gościa Honorowego, we wszystkich sesjach Rady Gminy oraz w uroczystościach o charakterze gminnym;
 • Bezpłatny wstęp na imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne organizowane przez gminne jednostki organizacyjne.

Pliki do pobrania

 • Wzór wniosku o nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Łodygowice”
 • Uchwała Nr XXVII/327/2013 Rady Gminy Łodygowice z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużony dla Gminy Łodygowice” oraz regulaminu jego przyznawania.

LISTA OSÓB ZASŁUŻONYCH DLA GMINY ŁODYGOWICE

Lp.

Numer Uchwały

Data podjęcia

Imię i nazwisko

miejscowość

1

V/32/2011

29.III.2011

Wanda Wałęga

Łodygowice

2

V/33/2011

29.III.2011

Marian Goryl

Pietrzykowice

3

V/34/2011

29.III.2011

Michał Lepisiewicz

Łodygowice

4

V/35/2011

29.III.2011

Janina Jakubiec

Bierna

5

V/36/2011

29.III.2011

Stanisław Hańderek

Łodygowice

6

V/37/2011

29.III.2011

Tadeusz Mrowiec

Łodygowice

7

XI/94/2011

28.X.2011

Maria Jaworska

Bierna

8

XI/95/2011

28.X.2011

Stanisław Duraj

Pietrzykowice

9

XV/138/2012

03.IV.2012

Tadeusz Wajda

Łodygowice

10

XV/139/2012

03.IV.2012

Antoni Imielski

Łodygowice

11

XV/140/2012

03.IV.2012

Stanisław Jagosz

Łodygowice

12

XV/141/2012

03.IV.2012

Helena Zając

Łodygowice

13

XV/142/2012

03.IV.2012

Jerzy Kubica

Łodygowice

14

XV/143/2012

03.IV.2012

Józef Sroka

Łodygowice

15

XX/204/2012

30.X.2012

Tadeusz Pietraszko

Zarzecze

16

XX/205/2012

30.X.2012

Mieczysław Wandzel

Zarzecze

17

XX/206/2012

30.X.2012

Filomena Kaczorowska

Zarzecze

18

XX/207/2012

30.X.2012

Michał Kliś

Bielsko – Biała

19

XXIII/244/2013

05.III.2013

Józef Więzik

Łodygowice

20

XXIII/245/2013

05.III.2013

Stanisław Handerek

Łodygowice

21

XXIII/246/2013

05.III.2013

Eugeniusz Jachym

Łodygowice

22

XXIII/247/2013

05.III.2013

Krzysztof Majcherczyk

Pietrzykowice

23

XXIII/248/2013

05.III.2013

Ryszard Bachniak

Pietrzykowice

24

XXIII/249/2013

05.III.2013

Henryk Piątek

Pietrzykowice

25

XXIII/250/2013

05.III.2013

Tadeusz Piątek

Pietrzykowice

26

XXIII/251/2013

05.III.2013

Wiktoria Piątek

Pietrzykowice

27

XXIII/252/2013

05.III.2013

Janusz Gancarczyk

Pietrzykowice

28

XXIII/253/2013

05.III.2013

Zygmunt Czernek

Łodygowice

29

XXIII/254/2013

05.III.2013

Kazimierz Mędrzak

Łodygowice

30

XXIII/255/2013

05.III.2013

Jerzy Jakubiec

Łodygowice

31

XXXII/395/2014

17.VI.2014

Bronisław Piotrowski

Łodygowice

32

VIII/84/2015

25.VI.2015

Czesław Pasierbek

Zarzecze

33

VIII/85/2015

25.VI.2015

Kazimierz Wandzel

Zarzecze

34

XVI/189/2016

07.VII.2016

Krystyna Mikociak

Zarzecze

35

XVI/190/2016

07.VII.2016

Stanisław Kucharczyk

Łodygowice

36

XVI/191/2016

07.VII.2016

Szczepan Faber

Łodygowice

 
Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. (033) 863 05 00

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: invest_txt

Filename: views/layout_front.php

Line Number: 192