Gmina Łodygowice - gmina, w której warto mieszkać - www.lodygowice.pl

Władze Gminy ŁodygowiceAndrzej Pitera - Wójt Gminy Łodygowice
tel. 33 863 05 00, fax 33 863 05 01

Wandzel Czesław - przewodniczący Rady Gminy

radni
Barabasz Wojciech
Białek Tadeusz
Drewniak Władysław
Goryl Lucyna
Góra Eugeniusz
Jachym Eugeniusz - zastępca
Jakubiec Grzegorz
Kubalica Danuta
Matuszny Mateusz - zastępca
Mędrzak Kazimierz
Mieszczak Małgorzata
Sołtysik Sławomir
Sonntag Jerzy
Wandzel Anna  
 
Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. (033) 863 05 00
Przypominamy o terminach płatności podatku za odbiór odpadów komunalnych. Szczegóły pod nr tel. 338630523.