Gmina Łodygowice - gmina, w której warto mieszkać - www.lodygowice.pl

Dokumenty do pobrania

Dokumenty dotyczące wpisu do ewidencji innych niż obiekty hotelarskie

Dokumenty z zakresu podatku śmieciowego

Dokumenty z zakresu działalności gospodarczej

Dokumenty z zakresu urbanistyki i dróg

Dokumenty z zakresu działalności odbioru odpadów

Dokumenty z zakresu ochrony środowiska i rolnictwa

Dokumenty z zakresu spraw Urzędu Stanu Cywilnego

Dokumenty z zakresu podatków

Dokumenty z zakresu wyprawki szkolnej

Dokumenty z zakresu zasiłku szkolnego

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

Szkoły i przedszkola

Inne

Dokumenty dotyczące organizacji imprez na terenie Gminy Łodygowice

 
Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. (033) 863 05 00
Przypominamy o terminach płatności podatku za odbiór odpadów komunalnych. Szczegóły pod nr tel. 338630523.