Gmina Łodygowice - gmina, w której warto mieszkać - www.lodygowice.pl

Obsługa osób niesłyszących w Urzędzie Gminy Łodygowice

obsługa osób niesłyszących Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. nr 209, poz. 1243), organ administracji publicznej jest zobowiązany do udostępnienia usługi związanej z komunikowaniem się w języku migowym.
W Urzędzie Gminy w Łodygowicach wyznaczono osobę do obsługi osób niesłyszących. W zakresie podstawowym pomocy udzieli pracownik Biura Obsługi Klienta, które znajduje się na parterze Urzędu. W szerszym zakresie – prosimy o wcześniejsze zgłoszenie.
Fax: 33 863 05 01, tel. 33 863 05 00, e-mail: gmina@lodygowice.pl
Pracownik urzędu nawiąże z Państwem kontakt i udzieli pomocy w załatwieniu sprawy.

 
Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. (033) 863 05 00
Przypominamy o terminach płatności podatku za odbiór odpadów komunalnych. Szczegóły pod nr tel. 338630523.