Gmina Łodygowice - gmina, w której warto mieszkać - www.lodygowice.pl

Inwestycje w naszej gminie

Most na ulicy Na Stawch

 

Nowa kaplica cmentarna na cmentarzu w Łodygowicach Górnych

 

Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Łodygowicach

 

Modernizacja ul. Jana Pawła II w Zarzeczu

 Remont mostu w ciągu ul. Żwirowej w Pietrzykowicach

 

Bariera przy ul. Wajdów w Łodygowicach

 

Termomodernizacja szkoły w Biernej

 

Montaż kolektorów słonecznych na budynkach szkół

 

 

Modernizacja ul. Wielodroga w Pietrzykowicach

 

Renowacja dzwonnicy w Biernej

 

Remont mostu w ciągu ul. Kalonka w Łodygowicach

 

 

Termomodernizacja przedszkola w Łodygowicach Górnych

 

Termomodernizacja przedszkola e Pietrzykowicach

 

 

Sala Biesiadna w Biernej

 

 

 

Klub Dziecięcy im. Ottona Klobusa

 

Remont ul. Grunwaldzkiej

 

Modernizacja ośrodków zdrowia 

 

 

Budowa Centrum Kulturalnego

 

 

 

Remont przedszkola w Zarzeczu

 

 

 

Kompleks sportowy w Zarzeczu

 

Plac zabaw w Pietrzykowicach

 

Przyrządy do ćwiczeń

 

Chodnik przy ul. Kościuszki w Pietrzykowicach

 

Chodnik przy ul. Piastowskiej w Łodygowicach

 

Chodnik przy ul. Kr. Jadwigi w Łodygowicach

 

 Plac Wolności w Łodygowicach

 

Parking przy GOK w Łodygowicach

 

 Deptak przy ul. Piastowskiej w Zarzeczu i Łodygowicach

 

Kompleks sportowy Orlik 2012 w Pietrzykowicach

 

 

Budowa chodnika w Pietrzykowicach

 

Modernizacja ul. Batorego w Łodygowicach

 

 Boisko wielofunkcyjne w Łodygowicach Górnych

Skrzyżowanie ulic Piłsudskiego i Batorego - nowy chodnik i kładka

   

Modernizacja ul. Kwiatowej w Zarzeczu

Było ...

 Jest

 

Było ...

 Jest

 

 

 


 Budowa chodników przy ul. Jana Pawła II w Pietrzykowicach

 

Było ....

Jest

Koszt budowy chodników wynosi prawie 387 tys. zł. Inwestycja w całości wykonywana jest przez Gminę Łodygowice.

  


 Budowa mostu na ul. Ceglanej w Łodygowicach

Inwestycja prowadzona jest przez Urząd Gminy nakładem 120 tys. PLN

 


 

 

 

Modernizacja ul. Żywieckiej i bezpieczne przejście dla pieszych

            Dzięki staraniom władz gminnych, a w szczególności Wójta Gminy, udało się namówić Generalna Dyrekcję Dróg i Autostrad w Katowicach do przeprowadzenia remontu odcinka ul. Żywieckiej. Prace rozpoczęto w sierpniu i polegały na zlikwidowaniu warstwy wierzchniej oraz nawierzchni. Na wniosek Urzędu Gminy oraz z uwagi ogromne nasilenie ruchu na tej drodze, prace te prowadzone były w nocy. Następnie ułożono kolejno warstwy wierzchnie, oraz tzw. mikronawierzchnię, taka technologia ma zabezpieczyć drogę przed występowaniem kolein. We wrześniu wykonano prace wykończeniowe: malowanie linii ciągłych i przerywanych, pasów na przejściach dla pieszych i udrożniono przepusty pod drogami. Ogółem zmodernizowano 5 km drogi, a koszt wykonania tego odcinka to 5 mln. zł.

        
 

 

Poprawa nawierzchni ul. Żywieckiej niestety wpłynęła także na zwiększenie prędkości pojazdów poruszających się na tej drodze, dlatego Urząd podjął niezbędne działania mające na celu zapewnienie bezpiecznego przejścia dla uczniów w okolicach ul. Bzowej. Niestety koszt wykonania świateł na żądanie to aż 63.000 zł. Podjęto więc decyzje o zatrudnieniu osoby do przeprowadzania dzieci zarówno z terenu ulicy Kasztanowej, jak i ulic Nowy Świat i Żeromskiego. Osoba ta będzie odpowiednio przeszkolona i oznaczona.


 

Remont dworca PKP w Łodygowicach

W maju br. Wójt Gminy Łodygowice Pan Andrzej Pitera podjął rozmowy z Dyrekcją PKP w Katowicach w sprawie renowacji budynku PKP oraz uporządkowania terenu wokół stacji. Po okresie wymiany korespondencji oraz wizycie przedstawicieli Gminy u dyrekcji PKP Katowicach do Łodygowic przyjechał osobiście Dyrektor PKP Nieruchomości Pan Henryk Chrzanowski. Pan Dyrektor był pod wrażeniem zaangażowania Gminy Łodygowice, jako jednej z nielicznych, w poprawę stanu technicznego i estetyki obiektów PKP.

Podczas spotkania w Urzędzie Gminy ustalono harmonogram prac. Jeszcze w tym roku zostaną rozebrane toalety oraz zostanie naprawione poszycie dachowe dworca. Na wiosnę planuje się wyburzenie walącego się magazynu (naprzeciwko ELEGANTA), a także odnowienie elewacji budynku dworca.

Na razie, we wrześniu br., pomalowano ściany poczekalni. Niestety, bardzo szybko zostały one zniszczone przez wandali. Jeżeli incydenty takie będą nadal mieć miejsce koniecznym stanie się wprowadzenie stałego monitoringu pomieszczeń dworca lub otwieranie budynku tylko w godzinach funkcjonowania kas biletowych.

 

Na pocieszenie, warto wspomnieć, że stacje położone w Łodygowicach zostaną poddane generalnej modernizacji w roku 2011, tj. bezpośrednio przed EURO 2012, gdyż znajdują się one na trasie przejazdów międzynarodowych pociągów.

 


 

Zakończenie budowy Hali Sportowej

 

Hala sportowa w Łodygowicach o parametrach 45 m długa, 24 m szeroka, 9,5 m wysokości, do sufitu 11m została oddana do użytku. Na hali naszej można rozgrywać zawody o randze międzynarodowej w takich dyscyplinach jak: piłka siatkowa, piłka koszykowa, piłka ręczna, halowa piłka nożna.
Sala posiada widownie na blisko 200 osób. Obok Sali gimnastycznej znajduje się bogato urządzone zaplecze w skład, którego wchodzą: 3 kondygnacje szatni z natryskami, sala do gimnastyki korekcyjnej i fitness, siłownia, magazyny na sprzęt sportowy,
Jako jeden z nielicznych obiektów sportowych posiada warunki do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. Obiekt posiada także super nowoczesne nawiewy wentylacyjne, które pozwalają wymienić powietrze w ciągu krótkiego czasu we wszystkich pomieszczeniach użytkowych. W najbliższym czasie planuje się urządzenie gabinetów odnowy biologicznej.

 

 

 


Starania o deptak na wale w Zarzeczu

Od prawie pół roku prowadzone były rozmowy z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie – Inspektorat w Żywcu w sprawie ewentualnej budowy deptaka na wale od boiska sportowego w Zarzeczu do tzw. wyspy. Wał znajduje się w zarządzie RZGW, bez którego zgody nie ma możliwości usytuowania na nim nawet koszy na śmieci.

Niestety, nie udało się uzyskać zgody na utworzenie na koronie wału- deptaka. Jednak odmowa ta, nie zraziła władz gminy i w czerwcu br. Wójt Gminy Łodygowice Pan Andrzej Pitera udał się osobiście do Dyrektora RZGW w Krakowie, któremu podlegają cieki i zbiorniki wodne zlokalizowane na terenie gminy Łodygowice. Podczas spotkania Wójt uzyskał zapewnienie, ze sprawa zostanie załatwiona pozytywnie i Gmina otrzyma umowę użyczenia wału na 30 lat. Umowa taka dałaby Gminie prawo ubiegania się o środki unijne na budowę deptaka. Po kolejnych interwencjach i drobnych ustępstwach z naszej strony (rezygnacja z ułożenia kostki brukowej i ustawienia lamp) otrzymaliśmy zgodę na ułożenie ławek, postawienie koszy na śmieci i tablic informacyjnych oraz wysypanie korony wału drobnym żwirem.

            Z przyjemnością możemy więc poinformować mieszkańców i turystów, że od wiosny przyszłego roku będzie można spacerować deptakiem na wale w Zarzeczu.

 


 Inwestycje w Pietrzykowicach

             Wbrew niesłusznym opiniom, władze gminne nie zapomniały o potrzebnych w Pietrzykowicach inwestycjach . Już w maju, na wyraźną prośbę mieszkańców, wyburzono stary budynek przed Kościołem Parafialnym i wstępnie utwardzono teren pod parking. W części tylnej parkingu przygotowano teren pod plac zabaw i zamontowano urządzenia dla dzieci. Koszt wyposażenia placu zabaw to 26.000 zł, z czego połowę środków Gmina pozyskała z programu Odnowy Wsi prowadzonego przez Śląski Urząd Marszałkowski. W przyszłym roku planowane jest wykonanie oświetlenia parkingu i w miarę posiadanych środków - modernizacja jego nawierzchni.

        W fazie końcowej znajdują się prace remontowe pomieszczeń Klubu Promyczek (koszt ponad 11.000 zł), a Wójt Gminy podjął decyzję o doposażeniu obiektu w meble i komputer. Ponadto pomalowano dach na Ośrodku Zdrowia, a przyszłym roku planuje się wymianę stolarki okiennej i pomalowanie elewacji. Uzupełniono także asfalt na boisku przyszkolnym, zgodnie z wymogami Sanepidu.

Wspólnie z RZGW, nakładem 16.000 zł, wykonano umocnienie brzegu na potoku Wieśnik, co zapobiegło podmyciu i zniszczeniu nowego chodnika, w trakcie wrześniowych ulew.


 

Takich chodników jeszcze u nas nie było

 

            W czerwcu rozpoczęliśmy budowę chodników w Łodygowicach. Inwestycję planujemy zakończyć do końca września br. Koszt przedsięwzięcia to ponad 1.500.000 zł, z czego 50% Gmina pozyskała z Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych, pozostałe 50% pochodzi z budżetu Gminy. W trakcie budowy napotykano na szereg trudności związanych z odprowadzeniem wody z prywatnych posesji obok których przebiegać ma chodnik, wysokimi skarpami w Łodygowicach Dolnych, itp. Dodatkowo remont ulicy Żywieckiej spowodował  nasilenie ruchu na ul. Piłsudskiego, co dodatkowo utrudniało prace. Powołany przez Wójta zespół ds. obsługi tej inwestycji natychmiast reagował na wszelkie uwagi i spostrzeżenia mieszkańców, dlatego prace szły bez przerwy i bez przestojów. Należy podkreślić cierpliwość kierowców i samych mieszkańców, gdyż prowadzone prace na pewno niejednokrotnie utrudniały ruch na ulicy Piłsudskiego. Ale chyba warto było, bo już teraz bezpiecznie możemy spacerować po chodniku, a nasze dzieci maja zapewnione bezpiecznie dojście do szkół. Cieszy także wybudowanie dwóch wzniesionych przejść dla pieszych. Zmusi to kierowców do znacznego ograniczenia prędkości przy szkołach, a uczniom zapewni bezpieczne przejście przez drogę. Mieszkańcy Łodygowic już pytają, co z odcinkiem w Łodygowicach Górnych i odcinkiem pomiędzy „Starą Gminą” a mostem na Żylicy. Gmina zleciła już wykonanie odpowiedniego projektu, a rozpoczęcie budowy jest uzależnione tylko i wyłącznie od tego, czy wystarczy środków finansowych na ten cel.

Należy również wspomnieć, ze na skutek długotrwałych starań Urzędu Gminy, Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu rozpoczął budowę 4 km chodników w Zarzeczu i Biernej. W dniu 20 września PZD przekazał wykonawcy robót plac budowy. Zakończenie inwestycji planowane jest na 30 listopada br. Gmina partycypuje w kosztach budowy chodnika w wysokości 1 200 000 zł.

            W roku 2008 budowany będzie 600 metrowy chodnik Pietrzykowicach w okolicach od cmentarza do Kościoła Parafialnego.

 
Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. (033) 863 05 00
Przypominamy o terminach płatności podatku za odbiór odpadów komunalnych. Szczegóły pod nr tel. 338630523.