Gmina Łodygowice - gmina, w której warto mieszkać - www.lodygowice.pl

Jezioro Żywieckie

Jezioro Żywieckie to zbiornik retencyjny na Sole w okolicy Żywca, położony na granicy Kotliny Żywieckiej i Beskidu Małego. Jego powierzchnia wynosi około 1000 ha (długość 7 km, szerokość 1,5 km, głębokość średnia 9,5 +m, maksymalna 28 m) i magazynuje około 100 mln m3. Jego utworzenie w 1966 roku spowodowało zalanie czterech miejscowości: Zarzecza, Tresnej, Zadziela i Starego Żywca. Wewnątrz zapory wysokiej na 38 m znajduje się elektrownia wodna o mocy 21 MW. Obecnie zbiornik wykorzystywany jest do celów turystycznych, służy też do produkcji energii elektrycznej. Jednak głównym celem kaskady, do której należą jeszcze zbiorniki w Porąbce i Czańcu, jest ochrona przed powodzią, ochrona biologiczna życia rzek oraz regulacja stosunków wodnych.
jezioro żywieckie
Gmina Łodygowice posiada dostęp do jeziora na długości około 4,5 km. W jej granicach, a ściślej w miejscowości Zarzecze znajduje się sieć przystani żeglarskich, ośrodków wypoczynkowych, ośrodków sportów wodnych, pól namiotowych, itp. Z brzegów jeziora korzystają miłośnicy wędkarstwa.
jezioro żywieckie
 
Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. (033) 863 05 00
Przypominamy o terminach płatności podatku za odbiór odpadów komunalnych. Szczegóły pod nr tel. 338630523.