Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00
Łodygowice

Kultura

Spis treści:


Gminny Ośrodek Kultury

Na działalność tej instytucji składa się prowadzenie sekcji, kół zainteresowań i zespołów dla dzieci i młodzieży. Przy GOK funkcjonują min.: Zespół Regionalny „Magurzanie”, Młodzieżowa Orkiestra Dęta, kapela ludowa, formacja tańca „Axlop”, sekcja plastyczna, koło modelarskie, „popołudnie przedszkolaka”, sekcja nauki gry, itp. GOK jest również organizatorem lub współuczestniczy w organizowaniu wielu imprez o charakterze cyklicznym. Do najważniejszych należą: Przegląd Kolęd i Pastorałek, Przegląd Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych, cykl imprez „Wielkanoc w Tradycji Naszych Przodków”, Przegląd Dziecięcych Zespołów Artystycznych, Gminny Konkurs Recytatorski, Konkurs Tradycji Ludowych, „Dni Łodygowic”, dożynki oraz „Łodygowickie Spotkania ze Sztuką”. W kalendarzu imprez gminnych są także: Koncert Noworoczny Młodzieżowej Orkiestry Dętej, Przegląd Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych (org. przez Radę Sołecką w Pietrzykowicach), Biesiada Muzyczna, Międzynarodowy Turniej Sportowy o Puchar Wójta Gminy Łodygowice. Na terenie gminy odbywają się Międzynarodowe Regaty Żeglarskie, Zawody Sportowo Pożarnicze, pikniki, festyny, liczne imprezy o charakterze rozrywkowym, imprezy okolicznościowe, jubileusze itp. Nie sposób wyliczyć wszystkich wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych, w których tłumnie uczestniczą zarówno mieszkańcy gminy jak i turyści.

Wielką wagę przywiązujemy do tradycji i kultury przodków. Zwyczaje i obrzędy podtrzymywane i kultywowane są poprzez organizowanie, szczególnie wśród dzieci i młodzieży zajęć z dziedziny edukacji kulturalnej. Odbywają się liczne warsztaty, spotkania z twórcami, konkursy przeglądy itd. Temu celowi służy również niedawno otwarta Izba Regionalna, w której zgromadzono stare meble, sprzęty domowe i gospodarcze. Od wielu lat Gmina Łodygowice współpracuje z zaprzyjaźnionymi gminami w Polsce (Gogolin, Suszec, Kwilcz) oraz za granicą (Stolin, Ryslinge, Jabłonków, Pisek, Kusucke Nowe Mesto, Zakopec). Kontakty te odbywają się na różnych płaszczyznach życia społecznego, również w dziedzinie kultury.
Ożywioną działalność kulturalną prowadzą szkoły i przedszkola. Imprezy organizują także organizacje społeczne np.: Koła Gospodyń Wiejskich, Związki Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Straże Pożarne. Takie wydarzenia jak spotkania opłatkowe, zabawy taneczne, Dni Seniora, Dni Matki, święta, jubileusze i wycieczki cieszą się ogromnym zainteresowaniem.

Gminna Biblioteka Publiczna w Łodygowicach.

Jest to lokalne centrum informacji edukacyjnej i kulturalnej. W skład GPB wchodzi filia w Pietrzykowicach. Łącznie biblioteka posiada około 50 tys. woluminów i 1,8 tys. stałych czytelników. Przeciętne udostępnianie w ciągu roku, to ponad 45 tys. wypożyczeń książek i czasopism. Biblioteka posiada czytelnię, gdzie można korzystać z internetu. Oprócz tradycyjnej działalności biblioteka prowadzi, bądź uczestniczy w wielu akcjach mających za zadanie promocję czytelnictwa, wiedzy, kultury i tradycji.
Różne formy działalności kulturalnej prowadzą parafie np.: konkursy na palmę wielkanocną, przedstawienia teatralne, konkursy plastyczne, spotkania okolicznościowe, koncerty itp. Na terenie gminy działają twórcy – amatorzy, którzy uprawiają różnorodne dziedziny twórczości: bibułkarstwo (Justyna Suchanek), haft, tkanina artystyczna, gobelin (Stanisława Tomczyk), rysunek (Maria Mrowiec), malarstwo (Jan Stwora), rzeźba (Aandrzej Hetnał). Skarbnicą wiedzy o tradycji są panie Helena Zając (poetka), oraz Genowefa Iwanek (gawędziarka).


W gminie Łodygowice funkcjonują również organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Kulturalne „Wakat” w Zarzeczu, które organizuje i wzbogaca życie kulturalne własnej wsi i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Łodygowice, działające głównie na rzecz osób niepełnosprawnych.

  Zespół Regionalny „Magurzanie”

  Zespół powstał w 1984 roku. W jego skład wchodzi 50 osobowa grupa młodzieży w wieku od 15 do 26 lat. Zespół prezentuje program na który składają się :tańce, pieśni i melodie pasterskie górali żywieckich,
  • tańce mieszczan żywieckich,
  • tańce regionu krakowskiego,
  • wiązanki pieśni i melodii z różnych regionów Polski,
  • wiązanka pieśni w wykonaniu grupy śpiewaczej „Magurzanki”.
  W swej karierze artystycznej zespół zaprezentował się w 550 koncertach tanecznych oraz w około 720 koncertach kapeli, grupy śpiewaczej czy grup kolędniczych na terenie Polski oraz Słowacji, Czech , Turcji, Ukrainy, Włoch, Szwecji, Węgier, Niemiec, Bułgarii i Chorwacji.

  Fundacja Braci Golec

  To idea, miejsce, inicjatywa lokalna, prężnie działająca organizacja pozarządowa o charakterze non profit, założona w 2003 roku przez Łukasza Golca i Pawła Golca, liderów zespołu Golec uOrkiestra. Dajemy możliwość indywidualnego rozwoju, upowszechniamy i kultywujemy rodzimą kulturę.  Młodzieżowa Orkiestra "MOD"

  MOD powstała w 2000 r. Jest orkiestrą reprezentacyjną Gminy Łodygowice. W jej skład wchodzi około 50 muzyków, a w repertuarze znajdują się marsze, muzyka popularna oraz standardy muzyki rozrywkowej. W ciągu zaledwie kilkuletniej działalności osiągnęła wysoki poziom artystyczny. Orkiestra uświetnia imprezy lokalne i reprezentuje Naszą Gminę poza jej granicami. Dzięki dużemu zaangażowaniu Zarządu, MOD jest organizatorem wielu wydarzeń muzycznych.