Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. 33 863 05 00
Łodygowice

WYSOKOŚĆ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

W 2023 ROKU W GMINIE ŁODYGOWICE

Spis treści:

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna: Uchwała Nr XXXV/364/2022 Rady Gminy Łodygowice z dnia 29 września 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 10 października 2022 r., poz.6348).PODATEK ROLNY

Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 (Monitor Polski z 2022 r. poz. 995).

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023, określona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. (Monitor Polski z 2022 r. poz. 995) została podniesiona z kwoty 61,48 zł do 74,05 zł za 1 dt. Cena ta stanowi podstawę do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy w 2023 r. Stawka podatku od 1 ha przeliczeniowego (dla gruntów gospodarstw rolnych) równa jest 185,12 zł, a od 1 ha fizycznego (dla gruntów nie należących do gospodarstw rolnych) – 370,25 zł.


PODATEK LEŚNY

Podstawa prawna: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. (Monitor Polski z 2022 r., poz. 996)

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna, uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. określona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2022 r. będąca podstawą do wyliczenia podatku leśnego na 2023 r. wyniosła 323,18 zł za 1 m 3, a więc stawka podatku leśnego w 2023 r. wynosi 71,10 zł od 1 ha.


PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Podstawa prawna: Uchwała Nr XXXVI/374/2022 Rady Gminy Łodygowice z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 9 listopada 2022 r., poz.7065).