Gmina Łodygowice - gmina, w której warto mieszkać - www.lodygowice.pl

Program Ograniczania Niskiej Emisji

2017-05-22 09:30:51

W dniu 07 lipca 2016 r. Radni Gminy Łodygowice zmienili zasady dotacji do wymiany pieców na ekologiczne węglowe lub na biomasę w ten sposób, że nabór będzie prowadzony od 15 stycznia do 31 października 2017 r....

2017-05-05 07:57:49

1 września 2017 r. wejdzie w życie uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego, wprowadzająca ograniczenia i zakazy w zakresie spalania paliw stałych, w szczególności mułu i flotu, w kotłowniach domowych...

2017-04-20 13:52:57

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach uruchamia Program SMOG STOP „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji”...

2015-05-21 21:08:06

Informacja w sprawie likwidacji pieców węglowych w przypadku ich wymiany na piece gazowe...

2015-05-13 11:40:14

Informacje dotyczące technicznych i ekonomicznych aspektów wykonania i użytkowania solarów i instalacji fotowoltaicznej...

2015-05-12 12:33:07

Gmina Łodygowice przystąpiła do opracowania „Programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Łodygowice” (PONE)...

 
Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. (033) 863 05 00
Przypominamy o terminach płatności podatku za odbiór odpadów komunalnych. Szczegóły pod nr tel. 338630523.