Gmina Łodygowice - gmina, w której warto mieszkać - www.lodygowice.pl

Bezpieczeństwo w gminie Łodygowice

2016-12-20 14:28:43

WIOŚ: Powiadomienie alarmowe i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu 19.12.16...

2016-02-25 15:57:49

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza informuje, że w dniu 25.02.2016 r. w godzinach przedpołudniowych nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla oraz ośmiogodzinnego poziomu docelowego ozonu...

2016-01-21 08:12:08

Porady dla uczestników zimowego wypoczynku...

2016-01-05 09:12:59

W związku z uchwałą Rady Powiatu w Żywcu z dnia 30 listopada 2015r. rozkład godzin pracy aptek...

2015-11-30 12:59:21

Uprzejmie informujemy, że w sezonie zimowym 2015/2016 drogi na terenie naszej gminy będą utrzymywane przez…

2015-08-06 15:47:30

 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed burzami z gradem...

 1 2 3 > 
 
Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. (033) 863 05 00
Przypominamy o terminach płatności podatku za odbiór odpadów komunalnych. Szczegóły pod nr tel. 338630523.