Gmina Łodygowice - gmina, w której warto mieszkać - www.lodygowice.pl

Projekty realizowane ze środków pomocowych

16-05-2017

Celem projektu "Kultura - to my" jest ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego...

26-01-2017

Gmina Łodygowice planuje realizację projektu „Przebudowa zabytkowych zabudowań oficyn przy budynku dworskim w Łodygowicach na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej”

21-01-2017

Celem projektu "Historia i krajobraz kulturowy" jest utrzymanie i wzmocnienie dziedzictwa kulturowego...

01-09-2016

Celem operacji jest przebudowa 225 mb. drogi powiatowej nr 1464 S w miejscowości Łodygowice w ramach wspierania lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich w powiecie żywieckim...

16-06-2016

Projekt Program efektywności energetycznej z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii dla Gminy Łodygowice o wartości 29 800 PLN jest realizowany w 2016 r. przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach...

30-11-2015

W dniu 20 listopada 2015 w Zespole Szkół Specjalnych w Łodygowicach odbyły się integracyjne warsztaty plastyczne...

25-11-2015

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby...

 1 2 3 4 5 6 7 8 >  ostatnia
 
Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. (033) 863 05 00
Przypominamy o terminach płatności podatku za odbiór odpadów komunalnych. Szczegóły pod nr tel. 338630523.