Gmina Łodygowice - gmina, w której warto mieszkać - www.lodygowice.pl
27-02-2017

WYJAZDY NA BASEN I GIMNASTYKA

PŁYWANIE

Już 27 lutego w poniedziałek rozpoczynamy wyjazdy dzieci na nowoczesnej pływalni COS  w Szczyrku. Wyjazdy będą trwać do czerwca 2017r. i zakończone zostaną zawodami dla uczestników. Dzieci objęte programem "Powszechnej Nauki Pływania – Umiem Pływać" korzystać będą z systematycznych pozalekcyjnych i pozaszkolnych wyjazdach na basen dzięki czemu poprawia swoją  sprawność fizyczną. Program skierowany jest dla dzieci z klas I-III z Gminy Łodygowice i Wilkowice i cieszy się sporym zainteresowaniem zarówno ze strony dzieci jak również rodziców, którzy chcą wyrobić nawyk zdrowego stylu życia u swoich pociech. 

Warto podkreślić, że pływanie jest postrzegane jako sport najbardziej wszechstronny i bezpieczny, doskonale wpływa na sprawność wszystkich układów anatomicznych człowieka i przyczynia się do podnoszenia ogólnej wydolności organizmu. Mali pływacy mają lepszą koordynację ruchową, są bardziej sprawni, wykazują większą odwagą od niepływających rówieśników. Ćwiczenia w wodzie i pływanie to również jeden z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania i korygowania wad postawy. Dla wielu dzieci jest to nie tylko okazja do nabycia podstawowych umiejętności pływania, ale również możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej, systematyczne uprawianie sportu w czasie wolnym od nauki oraz wdrażanie do prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia. Zajęcia w ramach projektu będą odbywały się pod okiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej oraz pedagogów.
Zapraszamy chętnych do zapisów.

 

GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPESACYJNA Z ELEMENTAMI ARTYSTYCZNYMI I TRENINGAMI KARATE

Termin realizacji zadania: 01 marca do 29 listopada 2017 r.

Cel: Celem zajęć jest korekcja wad postawy, wzmocnienie gorsetu mięśniowego i pozostałych mięśni, ogólny rozwój fizyczny i doprowadzenia do nawyku dbania o kręgosłup, a wszystko to poprzez atrakcyjna formę zajęć. Zależy nam, aby poprzez zabawę zachęcić do aktywności ruchowej, kształtując przy tym nawyk prawidłowej postawy. Ćwiczenia nasze mogą być taktowane również jako przygotowujące lub uzupełniające przy wszelkich dyscyplinach sportowych. Szczególny nacisk będzie kładziony na profilaktykę przeciwdziałania i korygowania wad postawy oraz walki z nadwagą i otyłością.

Zajęcia z KARATE z elementami gimnastyki korekcyjnej

Wschodnie sztuki walki takie jak karate to dobry pomysł na sport dla dzieci. Karate dla dzieci to nie tylko poprawa ich kondycji i koordynacji ruchowej czy możliwość spotkania się z rówieśnikami i zabawy w grupie. To także nauka samodyscypliny, koncentracji oraz doskonalenia swojego charakteru. Karate uczy dojrzałości i skupienia. Oprócz tego, trenowanie karate i zdobywanie nowych stopni to dla dziecka „trening” stopniowego i wytrwałego dążenia do realizacji swoich celów

Trening karate dla dzieci to przede wszystkim ćwiczenia ogólnorozwojowe, nauka etykiety, a także zabawy ruchowe. Pozwalają one dzieciom na harmonijny rozwój psychofizyczny i wspólną zabawę z rówieśnikami. W przypadku dzieci, na ciosy karate kładziony jest mniejszy nacisk niż w przypadku nauki karate dla dorosłych.

Karate Łodygowice

Dzięki zdobywaniu pasów w karate, dziecko uczy się, jak stopniowo osiągać swoje cele. Trening karate w grupie kształtuje także w każdym trenującym poczucie przynależności i szacunku dla trenera. Karate daje dziecku poczucie indywidualności, ponieważ każdy zawodnik ma prawo pokazać pełnię swoich umiejętności. Na ostatnim miejscu wśród zalet plasuje się umiejętność samoobrony, jaką może dać karate. Dzieci trenujące karate nie boją się przeciwnika – nie chowają głowy w piasek, tylko patrzą mu w oczy. Potrafią ponadto chronić się przed ciosami zadawanymi przez niego. Na tak wczesnym etapie nauki i rozwoju to nie samoobrona i walka są najważniejsze w tym sporcie, a kształtowanie charakteru i usprawnianie organizmu.

Zajęcia z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej z treningami Karate odbywać się będą 1 w tygodniu dla 4 grup po max. 15 osób na sali gimnastycznej w Pietrzykowicach oraz na sali gimnastycznej ZSO w Łodygowicach Górnych.

Zajęcia z GIMNASTYKI ARTYSTYCZNEJ z elementami gimnastyki korekcyjnej

Cel: Wykształcenie umiejętności przyjmowania i utrzymywania prawidłowego układu ciała, nauczenie korygowania nieprawidłowości postawy poprzez działanie własnych mięśni.

Uzyskanie korekcji lokalnych pozwalających na przyjęcie właściwego układu całego ciała, czyli na korekcję globalną.

Gimnastyka artystyczna Łodygowice

Wygaszenie istniejącego nieprawidłowego nawyku postawy i wytworzenia nawyku prawidłowego ( wkomponowanie pracy danych mięśni w mechanizm regulujący utrzymywanie prawidłowej postawy, ich właściwe współdziałanie z innymi mięśniami).

Utrwalenie osiągniętej korekcji postawy, wyrobienie umiejętności automatycznego utrzymywania postawy skorygowanej w różnych warunkach życia codziennego.

W przypadku wady postawy, której postęp jest nieunikniony (skoliozy idiopatyczne) osiągnięciem będzie spowolnienie jej progresji i zatrzymanie rozwoju wady na możliwym do osiągnięcia poziomie.

W przypadku, gdy nie uzyska się trwałej możliwości przyjmowania i utrzymywania przez dziecko skorygowanej postawy, osiągnięciem będzie uzyskanie jak najpoprawniejszej postawy dającej możliwie jak najmniejsze upośledzenie ogólnego funkcjonowania organizmu ( a zwłaszcza aparatu ruchu) i możliwie jak najlepsze poprawienie wyglądu dziecka.

Zajęcia z gimnastyki artystycznej z elementami gimnastyki korekcyjnej odbywać się będą 1 w tygodniu dla 2 grup 15 osobowych - przez 2 godziny na sali gimnastycznej w Pietrzykowicach oraz na sali gimnastycznej ZSO w Łodygowicach Górnych.

Powyższe zajęcia prowadzone są dla dzieci, młodzieży z klas I - VI Szkoły Podstawowej, I-III Gimnazjum z dostosowaniem się do wieku i umiejętności uczestników.

 
Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. (033) 863 05 00
Przypominamy o terminach płatności podatku za odbiór odpadów komunalnych. Szczegóły pod nr tel. 338630523.