Gmina Łodygowice - gmina, w której warto mieszkać - www.lodygowice.pl
08-04-2017

PLAN MIEJSCOWY DLA ŁODYGOWIC - INFORMACJA

Wszystkich zainteresowanych stanem zaawansowania prac nad projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Łodygowice uprzejmie informujemy,  że Ministerstwo Rolnictwa kolejny raz przedłużyło termin rozpoznania naszego wniosku o wyłączenie gruntów klasy III z użytkowania rolniczego.

W dniu 5 kwietnia br. otrzymaliśmy pismo z Ministerstwa, że sprawa zostanie rozpatrzona do końca maja br. Dopiero wtedy będzie można wyłożyć plan do publicznego wglądu.

 

Pismo do pobrania.

 
Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. (033) 863 05 00
Przypominamy o terminach płatności podatku za odbiór odpadów komunalnych. Szczegóły pod nr tel. 338630523.