Gmina Łodygowice - gmina, w której warto mieszkać - www.lodygowice.pl
06-04-2017

PLANY REMONTOWO-INWESTYCYJNE NA NAJBLIŻSZY KWARTAŁ

Do końca kwietnia mamy zamiar wykonać pozimowy remont dróg gminnych. Wyczyszczone zostaną także  niedrożne przepusty (zgłoszone przez poszczególnych Sołtysów) oraz  uzupełnione lub wymienione stare tabliczki z nazwami ulic. Obecnie trwa także wymiana tablic na których zamieszczona jest  mapa gminy.

Ponadto w II kwartale br. planujemy budowę 180 mb. chodnika przy ul. Jana Pawła II w Pietrzykowicach (kolejny etap inwestycji rozpoczętej w 2016 roku). W kwartale tym planujemy także remont placu przy OSP w Zarzeczu (wymiana części akodrenów, poprawa kostek granitowych, poprawa dojścia do placu zabaw oraz uzupełnienie elementów zielonych) oraz montaż barierki przy zejściu na ul. Różanej w Łodygowicach. Do końca kwietnia na stronie internetowej opublikujemy także wstępną listę dróg planowanych do asfaltowania i utwardzenia w 2017 roku, a także planowanych do oświetlenia (montaż opraw oświetleniowych na istniejących słupach).

O wszystkich podejmowanych inwestycjach będziemy informować na bieżąco na naszej stronie internetowej.

 
Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. (033) 863 05 00
Przypominamy o terminach płatności podatku za odbiór odpadów komunalnych. Szczegóły pod nr tel. 338630523.