Gmina Łodygowice - gmina, w której warto mieszkać - www.lodygowice.pl
04-04-2017

ROZPOCZYNAMY NABÓR NA DARMOWE SZCZEPIENIA

Uprzejmie informujemy, że w ramach „Programu profilaktyki i promocji zdrowia w Gminie Łodygowice na lata 2017-2020” rozpoczynamy w naszej gminie program nieodpłatnych szczepień. Urząd Gminy będzie finansował szczepienia osób zamieszkałych na terenie Gminy Łodygowice w zakresie:

  1. Szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) dla dziewcząt w wieku 12 lat (rocznik 2005). Zapisy trwają do 15 kwietnia br. Szczepienia odbywać będą się od maja do listopada br.

DEKLARACJA DO POBRANIA – HPV

  1. Szczepienia przeciwko pneumokokom dla dzieci w wieku 3 lat (rocznik 2014). Zapisy trwają do 31 sierpnia br. Szczepienia odbywać będą się w sposób ciągły do końca października br.

DEKLARACJA DO POBRANIA – PNEUMOKOKI

  1. Szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia (od rocznika 1952 włącznie). Zapisy trwają do 31 sierpnia br. Szczepienia odbywać będą się we wrześniu i w
    październiku br.

DEKLARACJA DO POBRANIA – GRYPA

Aby wziąć udział w programie szczepień należy wypełnić wybraną deklarację (dostępne powyżej do pobrania lub na miejscu w Urzędzie Gminy Łodygowice w pokoju nr 30) i dostarczyć ją do Urzędu Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, II piętro pok. Nr 30.

Deklaracje dotyczące szczepienia dzieci muszą być podpisane przez oboje rodziców/wszystkich opiekunów prawnych.

Szczepienia dla chętnych z całego terenu gminy wykonywać będzie Praktyka Grupowa Lekarzy Rodzinnych „MEDYK” s.c., która jako jedyna złożyła ofertę na wykonanie programu szczepień:

Ośrodek Zdrowia w Łodygowicach, 34-325 Łodygowice, ul. Kr. Jadwigi 5.

Parter tzw. „dziecięcy”, Nr tel. 33 863 13 28.

W następnym dniu roboczym, po złożeniu kompletnej deklaracji w Urzędzie Gminy Łodygowice (pok. nr 30), można kontaktować się z Ośrodkiem Zdrowia w Łodygowicach,  celem uzyskania informacji o dalszym postępowaniu w programie szczepień (np. umówienie szczepienia, umówienie się z lekarzem w celach informacyjnych itd.).

WAŻNE!

Osoby, które nie posiadają deklaracji w Ośrodku Zdrowia w Łodygowicach zobowiązane są dostarczyć zaświadczenie (do pobrania poniżej) od swojego lekarza rodzinnego, o braku przeciwwskazań do wykonania szczepień. Zaświadczenie należy okazać przed szczepieniem, a brak kompletnie i czytelnie wypełnionego zaświadczenia skutkował będzie niedopuszczeniem do szczepień (nawet jeżeli deklaracja zostanie przyjęta w Urzędzie Gminy).

ZAŚWIADCZENIE

Niespełnienie powyższych warunków skutkowało będzie niedopuszczeniem do szczepień.

 
Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. (033) 863 05 00
Przypominamy o terminach płatności podatku za odbiór odpadów komunalnych. Szczegóły pod nr tel. 338630523.