Gmina Łodygowice - gmina, w której warto mieszkać - www.lodygowice.pl
10-03-2017

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA SOŁTYSA

Wszystkim Sołtysom i Radom Sołeckim z okazji Dnia Sołtysa, składamy podziękowania za wkład pracy i zaangażowanie na rzecz rozwoju swojego środowiska
oraz rozwiązywania spraw społeczności lokalnej.

Życzymy pełnej wzajemnego zrozumienia współpracy zarówno z mieszkańcami
jak i władzami gminy, zadowolenia z osiąganych celów, zdrowia i powodzenia w życiu prywatnym.

 

Przewodniczący Rady Gminy Łodygowice                      Wójt Gminy Łodygowice

               Czesław Wandzel                                                Andrzej Pitera

 

  

   Łodygowice, 11 marca 2017r. 

 

 
Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. (033) 863 05 00
Przypominamy o terminach płatności podatku za odbiór odpadów komunalnych. Szczegóły pod nr tel. 338630523.