Gmina Łodygowice - gmina, w której warto mieszkać - www.lodygowice.pl
09-03-2017

DOTACJE NA MONTAŻ ELEKTROFILTRÓW - KRÓTKI TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI

Przy współpracy z Liderem Klastra Energii Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu, Gmina Łodygowice prowadzi nabór do pilotażowego programu montażu elektrofiltrów kominowych na terenie Żywiecczyzny.

Uprzejmie prosimy wszystkich zainteresowanych o jak najszybsze złożenie deklaracji w Urzędzie Gminy Łodygowice. Deklaracje można też przesyłać w wersji elektronicznej na adres gmina@lodygowice.pl.

Termin składania ankiet: do 13 marca 2017 r.

Koszt urządzenia ok. 3000 zł, z czego dotacja z NFOŚiGW 60% tj. 1800 zł, 30% wkład własny gminy tj. 900 zł oraz wkład własny właściciela posesji 10% tj. 300 zł. Inwestycja będzie realizowana w pierwszej połowie 2017 r.

Zgodnie z zasadami projektu właściciel bądź zarządca budynku musi wyrazić zgodę na dokonywanie przez ekipę prowadzącą pilotaż specjalistycznych pomiarów w budynku, średnio raz na kwartał przez okres około 1 roku.

Uwaga! O przyznaniu dofinansowania będzie decydowała kolejność zgłoszeń i jest uwarunkowana uzyskaniem dofinansowania z NFOŚiGW

DEKLARACJA UCZESTNICTWA

 

 
Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. (033) 863 05 00
Przypominamy o terminach płatności podatku za odbiór odpadów komunalnych. Szczegóły pod nr tel. 338630523.