Gmina Łodygowice - gmina, w której warto mieszkać - www.lodygowice.pl
07-03-2017

PKP PLK S.A. CHCE ZLIKWIDOWAĆ DWA PRZEJAZDY

W związku z zapowiedzianą, przez PKP PLK S.A., procedurą likwidacji dwóch przejazdów kolejowo-drogowych na terenie naszej gminy informujemy, że Wójt Gminy Łodygowice wystąpił do PKP z wnioskiem o ich utrzymanie i zadeklarował ze strony gminy wszelkie działania, które zapobiegną ich likwidacji. Chodzi o przejazdy:

- ul. Asnyka w Łodygowicach,

- ul. Mickiewicza w Łodygowicach.

Na przejeździe przy ul. Asnyka ruch pojazdów odbywa się rzadko, jednak bardzo często korzystają z niego piesi, w tym uczniowie uczęszczający do Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły w Łodygowicach, osoby udające się do Kościoła lub cmentarz komunalny. Z przejazdu w okresie wiosenno-letnim intensywnie korzystają także miejscowi rolnicy. Natomiast przejazd przy ul. Mickiewicza stanowi jedyny dojazd do przepompowni ścieków dla samochodów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Żywcu oraz dwóch domów mieszkalnych.

 
Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. (033) 863 05 00
Przypominamy o terminach płatności podatku za odbiór odpadów komunalnych. Szczegóły pod nr tel. 338630523.