Gmina Łodygowice - gmina, w której warto mieszkać - www.lodygowice.pl
28-02-2017

PRZEBIEG ZEBRAŃ WIEJSKICH - 2017 r.

        Wzorem lat ubiegłych już w lutym,  w naszej gminie odbywały się zebrania wiejskie. Pierwsze zebranie odbyło się 23 lutego w sołectwie Bierna,  kolejne 24 lutego odbyło się w Zarzeczu, a 25 lutego w Pietrzykowicach. W niedzielę 26 lutego odbyło się zebranie w Łodygowicach.

Obecny na zebraniu Pan Andrzej Pitera Wójt Gminy Łodygowice przedstawił informację z realizacji budżetu gminy za 2016 r. oraz zapoznał mieszkańców z założeniami budżetu na 2017 r. oraz z planowanymi inwestycjami.  
Pan Czesław Wandzel Przewodniczący Rady Gminy poinformował o pracach Rady Gminy Łodygowice za rok 2016.

   Podczas spotkań z mieszkańcami, wszyscy sołtysi przedstawili sprawozdanie ze swojej działalności, a także z działalności Rad Sołeckich.

         Podczas tych zebrań omawiane też były najważniejsze bieżące sprawy sołectw, a na zgłoszone przez mieszkańców zapytania i wnioski, Wójt udzielał odpowiedzi bezpośrednio na zebraniu. Wnioski wymagające dodatkowego rozpoznania zostały zapisane następnie przekazane do realizacji. Będą one analizowane i wykonane w ramach aktualnych możliwości merytorycznych i finansowych.

 

Udział mieszkańców w zebraniach:

 

 

SOŁECTWO

Mieszkańcy ogółem

Mieszkańcy obecni na zebraniu

BIERNA

1 009

43

ŁODYGOWICE

7 309

119

PIETRZYKOWICE

4 547

57

ZARZECZE

1 380

46

        Razem

14 245

265

 

 

 
Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. (033) 863 05 00
Przypominamy o terminach płatności podatku za odbiór odpadów komunalnych. Szczegóły pod nr tel. 338630523.