Gmina Łodygowice - gmina, w której warto mieszkać - www.lodygowice.pl
26-04-2012

Uroczyste otwarcie Klubu Dziecięcego im. Ottona Klobusa

    W środę 18. 04. 2012 r. uroczyście zainaugurowano działalność Klubu Dziecięcego, funkcjonującego od 01. 02. 2012 r., w rozbudowanym budynku Przedszkola nr 1 im. Ottona Klobusa w Łodygowicach. Wydarzenie swym przybyciem uświetniły następujące osoby: Przewodniczący Rady Gminy Łodygowice Pan Czesław Wandzel, Wójt Gminy Łodygowice Pan Andrzej Pitera, Czcigodny Ksiądz Prałat Józef Zajda. Goście z Czech: Starostka Pani Monika Cepcerova, Zastępca Starostki Pan Daniel Horzawa, Dyrektor Przedszkola w Bukovcu Pani Ludmiła Burdkowa, nauczycielka Pani Mirosława Szemkowa. Dyrektorzy szkół i przedszkoli: Dyrektor ZSO w Łodygowicach Pani Jolanta Kleszyk, Dyrektor ZS nr 1 w Łodygowicach Pan Mirosław Jakubiec, Dyrektor ZSP w Zarzeczu Pani Katarzyna Dobija, Dyrektor ZSS w Łodygowicach Pani Agata Stwora, Dyrektor ZS w Pietrzykowicach Pan Janusz Gancarczyk, Dyrektor Przedszkola w Rybarzowicach Pani Jadwiga Kozłowska, Dyrektor Przedszkola nr 2 w Łodygowicach Pani Anna Markiel, Dyrektor Przedszkola w Pietrzykowicach Pani Alina Hnatiuk. Przedstawiciele władz gminnych i oświatowych: Kierownik ZGK w Łodygowicach Pan Marcin Zyzak, Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury w Łodygowicach Pani Danuta Kubalica, Kierownik GZEASiP Pani Marta Stanowska, Główna Księgowa GZEASiP Pani Elżbieta Maciaszek, Dyrektor Biblioteki Publicznej w Łodygowicach Pani Krystyna Madziar,  Prezes ZNP w Łodygowicach Pani Alina Kubiniec. Przedstawiciele Rady Rodziców Przedszkola nr 1 w Łodygowicach Pani Marzena Kamińska i Pani Barbara Gancarczyk oraz opiekunka dziecięca Pani Aleksandra Kantyka.

   Uroczystość zainaugurowała Pani Małgorzaty Mikociak Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 im. Ottona Klobusa w Łodygowicach. W swym przemówieniu wyraziła podziękowanie wszystkim zaangażowanym w modernizację i rozbudowę obiektu osobom, szczególnie władzom gminy a zwłaszcza panu wójtowi.  Otwarcie ubogaciły swym występem przedszkolaki z grupy starszej, w specjalnie przygotowanym na tę okazję programie. Po części artystycznej Ksiądz Prałat Józef Zajda poświecił budynek a Wójt Andrzej Pitera przekazał podziękowania pracownikom placówki oraz wszystkim, którzy przyczynili się do jej powstania. Po części oficjalnej goście zwiedzili zmodernizowany obiekt a następnie udali się na uroczysty obiad i poczęstunek. Na zakończenie gości wpisali się do pamiątkowej kroniki przedszkolnej gdzie otrzymali przygotowane na te okazję upominki upamiętniające to wydarzenie.

   Mamy nadzieję, że odtąd zmodernizowany budynek przedszkola oraz powstały przy nim Klub Dziecięcy będą służyły dzieciom dostarczając im wspaniałych chwil, wiele radości oraz pozytywnych doświadczeń a ich rodzicom dumy ze swoich pociech.

 

 

 

 
Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. (033) 863 05 00
Przypominamy o terminach płatności podatku za odbiór odpadów komunalnych. Szczegóły pod nr tel. 338630523.