Gmina Łodygowice - gmina, w której warto mieszkać - www.lodygowice.pl
09-07-2010

Wójt ogłasza kolejne przetargi

Wójt Gminy - Andrzej Pitera - w dniu dzisiejszym ogłosił dwa przetargi, których realizacja jest kolejnym strategicznym elementem rozwoju Zarzecza i Pietrzykowic. Pierwszy przetarg dotyczy wyboru wykonawcy na remont przedszkola w Zarzeczu, dzięki czemu nasi najmłodsi mieszkańcy będą mieli lepsze warunki do zabawy i rozwoju (przedszkole zostanie gruntowanie zmodernizowane, powiększy się o jedną salę, zmieniony zostanie układ jadalni, toalety zostaną dostosowane dla małych dzieci). Planowany termin zakończenia remontu to: 30 sierpnia br. Drugi przetarg dot. budowy parkingów koło Kościoła w Pietrzykowicach wraz z wymianą nawierzchni na placu zabaw na poliuretanową. Ponadto w ramach tego samego projektu wykonane ostanie docieplenie Sołtysówki, wraz z wymianą stolarki okiennej. Działania te dofinansowane będą ze środków Unii Europejskiej i zakończone będą do końca września 2010 r.

 
Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. (033) 863 05 00
Przypominamy o terminach płatności podatku za odbiór odpadów komunalnych. Szczegóły pod nr tel. 338630523.