Gmina Łodygowice - gmina, w której warto mieszkać - www.lodygowice.pl

Kultura

    Aktywność mieszkańców Gminy Łodygowice przejawia się także w dziedzinie kultury. Szeroką ofertę kulturalną proponuje Gminny Ośrodek Kultury. Na działalność tej instytucji składa się prowadzenie sekcji, kół zainteresowań i zespołów dla dzieci i młodzieży. Przy GOK funkcjonują min.: Zespół Regionalny „Magurzanie”, Młodzieżowa Orkiestra Dęta, kapela ludowa, formacja tańca „Axlop”, sekcja plastyczna, koło modelarskie, „popołudnie przedszkolaka”, sekcja nauki gry, itp. GOK jest również organizatorem lub współuczestniczy w organizowaniu wielu imprez o charakterze cyklicznym. Do najważniejszych należą: Przegląd Kolęd i Pastorałek, Przegląd Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych, cykl imprez „Wielkanoc w Tradycji Naszych Przodków”, Przegląd Dziecięcych Zespołów Artystycznych, Gminny Konkurs Recytatorski, Konkurs Tradycji Ludowych, „Dni Łodygowic”, dożynki oraz „Łodygowickie Spotkania ze Sztuką”. W kalendarzu imprez gminnych są także: Koncert Noworoczny Młodzieżowej Orkiestry Dętej, Przegląd Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych (org. przez Radę Sołecką w Pietrzykowicach), Biesiada Muzyczna, Międzynarodowy Turniej Sportowy o Puchar Wójta Gminy Łodygowice. Na terenie gminy odbywają się Międzynarodowe Regaty Żeglarskie, Zawody Sportowo Pożarnicze, pikniki, festyny, liczne imprezy o charakterze rozrywkowym, imprezy okolicznościowe, jubileusze itp. Nie sposób wyliczyć wszystkich wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych, w których tłumnie uczestniczą zarówno mieszkańcy gminy jak i turyści.

Zespół De Mono
Zespół De Mono podczas Dni Łodygowic 2007
    Wielką wagę przywiązujemy do tradycji i kultury przodków. Zwyczaje i obrzędy podtrzymywane i kultywowane są poprzez organizowanie, szczególnie wśród dzieci i młodzieży zajęć z dziedziny edukacji kulturalnej. Odbywają się liczne warsztaty, spotkania z twórcami, konkursy przeglądy itd. Temu celowi służy również niedawno otwarta Izba Regionalna, w której zgromadzono stare meble, sprzęty domowe i gospodarcze. Od wielu lat Gmina Łodygowice współpracuje z zaprzyjaźnionymi gminami w Polsce (Gogolin, Suszec, Kwilcz) oraz za granicą (Stolin, Ryslinge, Jabłonków, Pisek, Kusucke Nowe Mesto, Zakopec). Kontakty te odbywają się na różnych płaszczyznach życia społecznego, również w dziedzinie kultury.

    Ożywioną działalność kulturalną prowadzą szkoły i przedszkola. Imprezy organizują także organizacje społeczne np.: Koła Gospodyń Wiejskich, Związki Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Straże Pożarne. Takie wydarzenia jak spotkania opłatkowe, zabawy taneczne, Dni Seniora, Dni Matki, święta, jubileusze i wycieczki cieszą się ogromnym zainteresowaniem.
    Istotną rolę pełni Gminna Biblioteka Publiczna w Łodygowicach. Jest to lokalne centrum informacji edukacyjnej i kulturalnej. W skład GPB wchodzą dwie filie w Biernej i Zarzeczu. Łącznie biblioteka posiada około 50 tys. woluminów i 1,8 tys. stałych czytelników. Przeciętne udostępnianie w ciągu roku, to ponad 45 tys. wypożyczeń książek i czasopism. Biblioteka posiada czytelnię, gdzie można korzystać z internetu. Oprócz tradycyjnej działalności biblioteka prowadzi, bądź uczestniczy w wielu akcjach mających za zadanie promocję czytelnictwa, wiedzy, kultury i tradycji.
    Różne formy działalności kulturalnej prowadzą parafie np.: konkursy na palmę wielkanocną, przedstawienia teatralne, konkursy plastyczne, spotkania okolicznościowe, koncerty itp. Na terenie gminy działają twórcy – amatorzy, którzy uprawiają różnorodne dziedziny twórczości: bibułkarstwo (Justyna Suchanek), haft, tkanina artystyczna, gobelin (Stanisława Tomczyk), rysunek (Maria Mrowiec), malarstwo (Jan Stwora), rzeźba (Aandrzej Hetnał). Skarbnicą wiedzy o tradycji są panie Helena Zając (poetka), oraz Genowefa Iwanek (gawędziarka).

    W gminie Łodygowice funkcjonują również organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Kulturalne „Wakat” w Zarzeczu, które organizuje i wzbogaca życie kulturalne własnej wsi i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Łodygowice, działające głównie na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zespół Regionalny „Magurzanie”

Zespół Regionalny Magurzanie
Zespół Regionalny Magurzanie
Zespół powstał w 1984 roku. W jego skład wchodzi 50 osobowa grupa młodzieży w wieku od 15 do 26 lat. Zespół prezentuje program na który składają się :
  • tańce, pieśni i melodie pasterskie górali żywieckich,
  • tańce mieszczan żywieckich,
  • tańce regionu krakowskiego,
  • wiązanki pieśni i melodii z różnych regionów Polski,
  • wiązanka pieśni w wykonaniu grupy śpiewaczej „Magurzanki”.
W swej karierze artystycznej zespół zaprezentował się w 550 koncertach tanecznych oraz w około 720 koncertach kapeli, grupy śpiewaczej czy grup kolędniczych na terenie Polski oraz Słowacji, Czech , Turcji, Ukrainy, Włoch, Szwecji, Węgier, Niemiec, Bułgarii i Chorwacji.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta

Młodzieżowa Orkiestra Dęta
Młodzieżowa Orkiestra Dęta
MOD powstała w 2000 r. Jest orkiestrą reprezentacyjną Gminy Łodygowice. W jej skład wchodzi około 50 muzyków, a w repertuarze znajdują się marsze, muzyka popularna oraz standardy muzyki rozrywkowej. W ciągu zaledwie kilkuletniej działalności osiągnęła wysoki poziom artystyczny. Orkiestra uświetnia imprezy lokalne i reprezentuje Naszą Gminę poza jej granicami. Dzięki dużemu zaangażowaniu Zarządu, MOD jest organizatorem wielu wydarzeń muzycznych.
 
Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. (033) 863 05 00
Przypominamy o terminach płatności podatku za odbiór odpadów komunalnych. Szczegóły pod nr tel. 338630523.