Gmina Łodygowice - gmina, w której warto mieszkać - www.lodygowice.pl

Konsultacje Społeczne w gminie Łodygowice

16-08-2016

Wójt Gminy Łodygowice podaje do publicznej wiadomości treść oferty Stowarzyszenia Integracyjnego "Eurobeskidy" w Łodygowicach na dofinansowanie realizacji zadania publicznego...

28-07-2016

Konsultacje w sprawie Programu współpracy Gminy Łodygowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

21-04-2016

Wójt Gminy Łodygowice podaje do publicznej wiadomości treść oferty Stowarzyszenia Integracyjnego "Eurobeskidy" w Łodygowicach na dofinansowanie realizacji zadania publicznego...

26-01-2016

Wójt Gminy Łodygowice zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Łodygowice na lata 2016-2030...’’

07-10-2015

Wójt Gminy Łodygowice podaje do publicznej wiadomości treść oferty LKS „Bory" Pietrzykowice na dofinansowanie realizacji zadania publicznego...

01-10-2015

Wójt Gminy Łodygowice podaje do publicznej wiadomości treść oferty Stowarzyszenia Integracyjnego Eurobeskidy w Łodygowicach na dofinansowanie realizacji zadania publicznego...

03-09-2015

Protokół z dnia 1 września 2015 r. z przeprowadzonych konsultacji w sprawie Programu współpracy Gminy Łodygowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

 1 2 3 4 > 
 
Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. (033) 863 05 00
Przypominamy o terminach płatności podatku za odbiór odpadów komunalnych. Szczegóły pod nr tel. 338630523.