Gmina Łodygowice - gmina, w której warto mieszkać - www.lodygowice.pl

Szkoły i Przedszkola

Zespół Szkół w Łodygowicach Dolnych
Zespół Szkół w Łodygowicach Dolnych
Zespół Szkół nr 1 w Łodygowicach
Łodygowice, ul. Okrężna 1
tel. 033 86-20-627,
www.lodygowice.edu.pl
e-mail:
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach Górnych
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach Górnych
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach
Łodygowice, ul. Piłsudskiego 121
tel. 033 86-31-581,
www.liceumlodygowice.hg.pl
e-mail:
Zespół Szkół Specjalnych w Łodygowicach
Zespół Szkół Specjalnych w Łodygowicach
Zespół Szkół Specjalnych w Łodygowicach
ul. Żywiecka 210,
tel.: 033 863 13 26
fax. 033 863 10 85
www.zsslodygowice.pl
e-mail: ,
Zespół Szkół w Pietrzykowicach
Zespół Szkół w Pietrzykowicach
Zespół Szkół w Pietrzykowicach
Pietrzykowice, ul. Kościuszki 120
tel. 033 86-32-283
www.zspietrzykowice.szkolnastrona.pl
e-mail:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczu
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczu
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczu
Zarzecze, ul. Staszica 8,
tel. 033 863 35 26
www.zspzarzecze.szkolnastrona.pl
Szkoła Podstawowa w Biernej
Szkoła Podstawowa w Biernej
Szkoła Podstawowa w Biernej
34-325 Bierna, ul. Szkolna
tel. 033 863 35 65
Wykaz przedszkoli
Przedszkole nr 1 im Ottona Klobusa w Łodygowicach
34-325 Łodygowice, ul. Piłsudskiego 4
033 863 18 53

Przedszkole nr 2 w Łodygowicach
34-325 Łodygowice, ul. Piłsudskiego 127
033 863 15 85
www.pp2lodygowice.szkolnastrona.pl
e-mail:

Przedszkole w Pietrzykowicach
34-326 Pietrzykowice, ul. Szkolna 1
Tel. 033 863 20 08

Przedszkole w Zarzeczu
34-326 Zarzecze, ul. Staszica 8
033 863 35 83
 
Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. (033) 863 05 00
Przypominamy o terminach płatności podatku za odbiór odpadów komunalnych. Szczegóły pod nr tel. 338630523.