Gmina Łodygowice - gmina, w której warto mieszkać - www.lodygowice.pl

Straż Pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna w Łodygowicach
ul. Żywiecka 84
34-325 Łodygowice
tel.(0 33) 863 19 07
www.osplodygowice.republika.pl
e mail:

Ochotnicza Straż Pożarna w Pietrzykowicach
ul. Jana Pawła II 91
34-326 Pietrzykowice
tel. (0 33) 863 22 79
www.osp-pietrzykowice.pl
e-mail:

Ochotnicza Straż Pożarna w Biernej
ul. Kopernika 34
34-325 Bierna
tel. (0 33) 863 33 23

Ochotnicza Straż Pożarna w Zarzeczu
ul. Beskidzka 40
34-326 Zarzecze
tel. (0 33) 863 35 86
 
Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. (033) 863 05 00
Przypominamy o terminach płatności podatku za odbiór odpadów komunalnych. Szczegóły pod nr tel. 338630523.