Gmina Łodygowice - gmina, w której warto mieszkać - www.lodygowice.pl

Z prac Urzędu

Wójt Gminy Łodygowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. urbanistyki i zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy w Łodygowicach, ul. Piłsudskiego 75...

OFERTA PRACY

21-03-2017
Nasza spółka komunalna Eco Team Service Sp. z o.o. ogłosiła nabór na wolne stanowisko pracy...
Informacja o postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018 na terenie Gminy Łodygowice...
ZARZĄDZENIE Wójta Gminy Łodygowice w sprawie wyboru złożonych ofert o udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji zadań publicznych Gminy Łodygowice w 2017 roku...
Wszystkim Sołtysom i Radom Sołeckim z okazji Dnia Sołtysa, składamy podziękowania za wkład pracy i zaangażowanie na rzecz rozwoju swojego środowiska oraz rozwiązywania spraw społeczności lokalnej...
Przy współpracy z Liderem Klastra Energii Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu, Gmina Łodygowice prowadzi nabór do pilotażowego programu montażu elektrofiltrów kominowych na terenie Żywiecczyzny...
W związku z zapowiedzianą, przez PKP PLK S.A., procedurą likwidacji dwóch przejazdów kolejowo-drogowych na terenie naszej gminy informujemy, że....
 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >  ostatnia
 
Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. (033) 863 05 00
Przypominamy o terminach płatności podatku za odbiór odpadów komunalnych. Szczegóły pod nr tel. 338630523.