Gmina Łodygowice - gmina, w której warto mieszkać - www.lodygowice.pl

Z prac Urzędu

Do końca kwietnia mamy zamiar wykonać pozimowy remont dróg gminnych. Wyczyszczone zostaną także  niedrożne przepusty (zgłoszone przez poszczególnych Sołtysów) oraz  uzupełnione lub wymienione stare tabliczki z nazwami ulic....
Uprzejmie informujemy, że w ramach „Programu profilaktyki i promocji zdrowia w Gminie Łodygowice na lata 2017-2020” rozpoczynamy w naszej gminie program nieodpłatnych szczepień...
Gminna Biblioteka Publiczna w Łodygowicach oraz Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach zapraszają.....
Wójt Gminy Łodygowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. urbanistyki i zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy w Łodygowicach, ul. Piłsudskiego 75...

OFERTA PRACY

21-03-2017
Nasza spółka komunalna Eco Team Service Sp. z o.o. ogłosiła nabór na wolne stanowisko pracy...
Informacja o postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018 na terenie Gminy Łodygowice...
ZARZĄDZENIE Wójta Gminy Łodygowice w sprawie wyboru złożonych ofert o udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji zadań publicznych Gminy Łodygowice w 2017 roku...
 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >  ostatnia
 
Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. (033) 863 05 00
Przypominamy o terminach płatności podatku za odbiór odpadów komunalnych. Szczegóły pod nr tel. 338630523.