Gmina Łodygowice - gmina, w której warto mieszkać - www.lodygowice.pl

Z prac Urzędu

Przypominamy, że 15.10.2016 r. mija termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za III kwartał 2016 r. Opłata jest równa kwocie wyliczonej w ostatniej złożonej deklaracji...
Zakończyliśmy remont następujących dróg gminnych: ul. Przelotowa – 500 m, ul. Malinowa– 190 m i ul. Żwirowa – 186 m w Pietrzykowicach, ul. Żeromskiego – 185 m w Łodygowicach oraz ul. Wilcza w Zarzeczu – 120 m...
W dniu 07 lipca 2016 r. Radni Gminy Łodygowice zmienili zasady dotacji do wymiany pieców na ekologiczne węglowe lub na biomasę...
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodygowicach informuje, że wznowiono wydawanie skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020...
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przycięcie gałęzi drzew i krzewów, wyrastających poza granice prywatnych posesji, które mogą stanowić przeszkodę dla ruchu pojazdów po drogach gminnych lub ograniczających widoczność...
UWAGA PRZEDSIĘBIORCY! CEIDG ostrzega przed oszustwami...
Wójt Gminy Łodygowice serdecznie zaprasza do wspólnego czytania lektury "Quo Vadis"...
 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >  ostatnia
 
Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. (033) 863 05 00
Przypominamy o terminach płatności podatku za odbiór odpadów komunalnych. Szczegóły pod nr tel. 338630523.