Gmina Łodygowice - gmina, w której warto mieszkać - www.lodygowice.pl

Z prac Urzędu

Informujemy, że do 13 marca br. w Urzędzie Gminy jest wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw: Bierna i Zarzecze...

STAŻ

10-02-2017
Wójt Gminy Łodygowice ogłasza nabór na odbycie STAŻU w Urzędzie Gminy w Łodygowicach przez osoby bezrobotne,  organizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu w ramach:
W ramach PROGRAMU PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA W GMINIE ŁODYGOWICE NA LATA 2017-2020, Wójt Gminy Łodygowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następującego programu...
Stan zaawansowania prac nad projektami zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych sołectw....  
Wójt Gminy Łodygowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
Wójt Gminy Łodygowice zaprasza organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne na rzecz mieszkańców Gminy Łodygowice na bezpłatne szkolenie...
Współpraca Gminy Łodygowice z PKP S.A. doprowadziła do postawienia, końcem 2016 roku  na peronie w Łodygowicach Dolnych, wiat dla podróżnych...
 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >  ostatnia
 
Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. (033) 863 05 00
Przypominamy o terminach płatności podatku za odbiór odpadów komunalnych. Szczegóły pod nr tel. 338630523.