Gmina Łodygowice - gmina, w której warto mieszkać - www.lodygowice.pl

Z prac Urzędu

Stan zaawansowania prac nad projektami zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych sołectw....  
Wójt Gminy Łodygowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
Wójt Gminy Łodygowice zaprasza organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne na rzecz mieszkańców Gminy Łodygowice na bezpłatne szkolenie...
Współpraca Gminy Łodygowice z PKP S.A. doprowadziła do postawienia, końcem 2016 roku  na peronie w Łodygowicach Dolnych, wiat dla podróżnych...
Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nowe usługi dla przedsiębiorców. Od stycznia 2017 można już zarejestrować własną firmę przez telefon....
Urząd Gminy Łodygowice zaprasza na bezpłatny kurs pierwszej pomocy przedmedycznej...
W dniu 07 lipca 2016 r. Radni Gminy Łodygowice zmienili zasady dotacji do wymiany pieców na ekologiczne węglowe lub na biomasę w ten sposób, że nabór będzie prowadzony od 15 stycznia do 31 października 2017 r...
 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >  ostatnia
 
Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. (033) 863 05 00
Przypominamy o terminach płatności podatku za odbiór odpadów komunalnych. Szczegóły pod nr tel. 338630523.