Gmina Łodygowice - gmina, w której warto mieszkać - www.lodygowice.pl

Z prac Urzędu

Ogłoszenie wyników konkursu na wybór realizatora "Programu profilaktyki i promocji zdrowia w Gminie Łodygowice na lata 2017-2020"...
Wzorem lat ubiegłych już w lutym,  w naszej gminie odbywały się zebrania wiejskie...
Wójt Gminy Łodygowice ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów...
Wójt Gminy Łodygowice ogłasza nabór na stanowisko pomoc administracyjna do pracy w sekretariacie w Urzędzie Gminy Łodygowice...
Informujemy, że do 13 marca br. w Urzędzie Gminy jest wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw: Bierna i Zarzecze...

STAŻ

10-02-2017
Wójt Gminy Łodygowice ogłasza nabór na odbycie STAŻU w Urzędzie Gminy w Łodygowicach przez osoby bezrobotne,  organizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu w ramach:
W ramach PROGRAMU PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA W GMINIE ŁODYGOWICE NA LATA 2017-2020, Wójt Gminy Łodygowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następującego programu...
 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >  ostatnia
 
Urząd Gminy Łodygowice, ul. Piłsudskiego 75, tel. (033) 863 05 00
Przypominamy o terminach płatności podatku za odbiór odpadów komunalnych. Szczegóły pod nr tel. 338630523.